Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017: Francja również nagrodzona!

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) są przyznawane wybitnym uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Nagrody Fundacji FNP to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie nauki w Polsce. Adresatami Nagrody są uczeni, których dokonanie zostało wykonane w Polsce lub uczeni pracujący poza granicami Polski, pod warunkiem, że dokonali odkrycia naukowego potwierdzonego publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni także uczeni, których dokonanie dotyczyło problematyki polskiej.

W tym roku, dwóch z czterech laureatów ma silne więzi z Francją.
 
W obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich:

Prof. Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał nagrodę za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych. Pod koniec drugiej wojny światowej wraz z matką, której ojciec był francuskim urzędnikiem konsularnym, wyjechał do Paryża gdzie mieszkała część rodziny.
 
W obszarze nauk humanistycznych i społecznych:

Prof. Krzysztof Pomian, naukowiec związany z Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) w Paryżu oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał nagrodę za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływ nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej. Profesor Pomian jest polsko-francuskim filozofem, historykiem i eseistą, który całe swoje życie zawodowe związał z CNRS, będąc również wykładowcą w École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Kolejnymi laureatami Nagrody zostali:
 
W obszarze nauk o życiu i o Ziemi:

Prof. Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka.
 
W obszarze nauk chemicznych i o materiałach:

Prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzacje związków z grupy porfiroidów.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 6 grudnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości udział wziął Pan Christophe Paoli, attaché ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej Ambasady Francji, Instytutu Francuskiego w Poslce oraz Pan Nicolas Maslowski, Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 
Termin składania aplikacji na rok 2018 : 24.01.2018
Więcej informacji na stronie : https://www.fnp.org.pl/en/oferta/the-fnp-prize/
 

Przydatne strony