Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem materiałów cyfrowych telewizji TV5 Monde

od 14 czerwca
2019
do 16 czerwca
2019
Sulejówek
W dniach 14-16 czerwca w Sulejówku odbyło się szkolenie dla 25 nauczycieli języka francuskiego ze szkół podstawowych i średnich zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) i Instytut Francuski w Polsce (IFP). Szkolenie prowadziła pani Joanna Wróbel, nauczycielka języka francuskiego i szkoleniowiec. Celem było wyrobienie nawyku używania autentycznych zasobów audiowizualnych z serwisów TV5 Monde, by urozmaicać lekcje języka francuskiego i pobudzać ciekawość uczniów poprzez konfrontowanie ich z żywym, współczesnym językiem francuskim. Szkolenie było bardzo praktyczne z naciskiem na pracę w grupach na autentycznych materiałach, co zostało docenione przez uczestników.

W ramach doskonalenia zawodowego IFP i ORE co roku proponują nauczycielom języka francuskiego kilka szkoleń w Sulejówku, w tym między innymi w zakresie nauczania wczesnoszkolnego, stosowania nowych technologii w nauczaniu i stosowania technik teatralnych na lekcjach języka francuskiego.

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 18/28
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Przydatne strony