Niekończąca się wojna na Wschodzie, 1918–1923

od 16 kwietnia
2019
do 14 lipca
2019
Warszawa
Ogrodzenie Ambasady Francji w Polsce
ul. Piękna 1


Podczas gdy na Zachodzie walki między stronami konfliktu ustały wraz z zawieszeniem broni podpisanym 11 listopada 1918 roku w Compiègne przez państwa sprzymierzone i Niemcy, na Wschodzie wybuchają liczne niepokoje wewnętrzne, nie wyłączając wojen domowych, a także starcia między państwami powstałymi z rozpadu imperiów: rosyjskiego, austro-węgierskiego i osmańskiego. Skutkuje to przemocą i brakiem stabilności, których konsekwencje są odczuwalne w tych regionach aż do dziś.

W tych warunkach rozwiązanie pierwszego światowego konfliktu, wynegocjowane z takim trudem, okazuje się równie złożone, jak delikatne, o czym świadczy znamienny przypadek traktatu pokojowego zawartego w Sèvres 10 sierpnia 1920 roku między Turcją a Ententą - niecałe trzy lata później zostanie on w znacznym stopniu zmieniony i zastąpiony traktatem lozańskim (24 lipca 1923 roku).

W kontekście odbudowy Europy Wschodniej i Lewantu, wystawa Niekończąca się wojna na wschodzie, 1918-1923 poświęcona historii mało znanego we Francji obszaru geograficznego, ukazuje trudny proces zastępowania starych imperiów przez nowe państwa narodowe, któremu towarzyszyły rozliczne konflikty, rewolucje i kontrrewolucje, a także znaczące zmiany granic. Daje ona obraz starań Francji, która zdołała już odzyskać dominującą pozycję militarną, o ustanowienie w tych niespokojnych regionach nowego ładu dla Europy i Lewantu, podejmowanych – nie bez trudności – z pomocą jej dyplomatów, wojskowych i sojuszników.
 
NINIEJSZA WYSTAWA, ZAPROJEKTOWANA DZIĘKI WSPARCIU KOMITETU OBCHODÓW STULECIA ZAKOŃCZENIA PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ, STANOWI POKAZANĄ NA PLANSZACH ADAPTACJĘ WYSTAWY BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ OFICJALNYCH OBCHODÓW STULECIA, ZORGANIZOWANEJ PRZEZ
MUSÉE DE L'ARMÉE W PARYŻU I  ZAPREZENTOWANEJ W HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES W PARYŻU OD 5 PAŹDZIERNIKA 2018 DO 20 STYCZNIA 2019 ROKU.
 
HONOROWY PATRONAT
Prezydent Republiki Francuskiej
EMMANUEL MACRON

Oficjalne otwarcie wystawy w Warszawie (ogrodzenie Ambasady Francji) - 16 kwietnia 2019

Ambasador Francji, Pierre Lévy, otworzył 16 kwietnia 2019 wystawę zatytułowaną „ Niekończąca się wojna na Wschodzie 1918-1923”. W inauguracji wzięli udział między innymi szef kancelarii Prezydenta RP, pan Krzysztof Szczerski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Paweł Soloch, oraz Jean-Noël Jeanneney, historyk i były francuski minister.
 

Jest to trzecia z wystaw zrealizowanych przez Instytut Francuski w Polsce, poświęconych upamiętnieniu stulecia zakończenia pierwszej Wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości: po wystawie fotografii błękitnej armii generała Hallera i wystawie o przyjaźni francusko-polskiej w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Wystawa „Niekończąca się wojna na Wschodzie 1918-1923” poświęcona jest Europie środkowej i wschodniej w latach, które nastąpiły po podpisaniu rozejmu, i została zorganizowana przy wsparciu Musée de l’Armée (Muzeum wojskowości) w Paryżu. Jest to fragment cieszącej się wielkim powodzeniem wystawy, która była prezentowana w tym paryskim muzeum do 20 stycznia b.r. Otwarcie wystawy w Warszawie odbyło się w ramach obchodów stulecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Francją a Polską.

przemówieniu inauguracyjnym Ambasador Francji podkreślił, że celem tej wystawy jest „zbliżenie obu europejskich pamięci historycznych: dla Zachodu podpisanie rozejmu stanowiło zakończenie wojny, podczas gdy na Wschodzie oznaczało początek pięciu lat konfliktów, przemocy i napięć – wojen pomiędzy państwami, wojen domowych, rewolucji, pogromów, przesiedleń ludności – które towarzyszyły wypełnianiu traktatów pokojowych i narodzinom nowych granic i nowych Państw, na gruzach dawnych cesarstw”. Jean-Noël Jeanneney, a w swoim przemówieniu skupił się na pojęciu trwania, i podkreślał sprzyjające okoliczności towarzyszące odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości po zakończeniu drugiej Wojny Światowej – okoliczności, której nie sposób było przewidzieć jeszcze kilka lat wcześniej, umiejętnie wykorzystane przez ówczesnych mężów stanu. Wspomniał w tym kontekście o kluczowej roli Georges’a Clemenceau, podkreślając jego doskonałe relacje z Ignacym Paderewskim, gdyż Clemenceau darzył Paderewskiego wyjątkowym szacunkiem i sympatią.

Wystawa składa się z serii tablic prezentowanych na ogrodzeniu Ambasady Francji w Warszawie do 14 lipca 2019 r. Ambasada zachęca przechodniów do zapoznania się z wydarzeniami, który nastąpiły po podpisaniu rozejmu z 11 listopada 1918 roku i przeobrażeniu tej części Europy po pierwszej Wojnie Światowej. Ponadto, Ambasada chętnie udostępni wystawę do zaprezentowania także poza Warszawą.

 


Wydarzenia w Twoim mieście


13
sierpnia

Nasze filmy

Przydatne strony