Premiera nowej biografii Marii Skłodowskiej-Curie

1 września 2020 r. swoją premierę ma książka prof. Tomasza Pospiesznego pt. Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce. Nowa biografia słynnej uczonej ukazała się nakładem wydawnictwa Po Godzinach i jest objęta patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce.
 
Książka Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce to wydana zupełnie na nowo – w oparciu o pierwszą książkową publikację Tomasza Pospiesznego z 2015 roku – biografia uczonej. Nowe wydanie zostało przejrzane, poprawione, poszerzone o tło historyczne i uzupełnione w oparciu o najnowsze badania, a także zupełnie zapomniane źródła, takie jak m.in. wspomnienia rodzeństwa: dr Bronisławy Dłuskiej i dra Józefa Skłodowskiego.

Książka zawiera liczne cytaty, gdyż zamierzeniem autora jest by czytelnik odkrywał Marię Skłodowską-Curie w dużej mierze przez jej własne słowa. Dodatkowym atutem publikacji jest 100 ilustracji – część z fotografii nigdy nie była publikowana w Polsce. Szeroko zakrojone poszukiwania ikonograficzne: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wiedniu, Genewie, Sèvres, Haarlemie, Londynie, Paryżu, Sztokholmie, Nowym Yorku, Waszyngtonie, Filadelfii, Pasadenie, Marylandzie i Chicago, pozwoliły na zaprezentowanie Noblistki i osób z nią związanych w relacjach zarówno naukowych jak i prywatnych. Tomasz Pospieszny sportretował uczoną na tle jej dokonań naukowych, tym nie mniej niezbędne dla zrozumienia fenomenu Marii Skłodowskiej-Curie zagadnienia fizyczne i chemiczne zostały wyjaśnione w możliwie najprostszy sposób. Autor posiada rzadką umiejętność opowiadania o skomplikowanych procesach z dziedziny chemii jądrowej w sposób niezwykle przejrzysty nawet dla laika.
 
O Marii Skłodowskiej-Curie napisano wiele, jednak autorzy zazwyczaj skupiają się na wybranych, często sensacyjnych wątkach, takich jak: romans, geniusz czy feminizm. Tomasz Pospieszny w oparciu o bogaty materiał źródłowy kompleksowo łączy wszystkie wątki i aspekty życia uczonej – nie unikając żadnego z tematów – daje najpełniejszy z możliwych portret Marii. Udowadnia, że na kształtowanie się umysłu uczonej i dokonania na polu naukowym oprócz wrodzonych uzdolnień ogromny wpływ miały: dom rodzinny, środowisko, przeżycia, wydarzenia polityczne, kontekst historyczny i napotkani ludzie. To wielowymiarowe i jakże pełne ujęcie życia i dzieła Noblistki jest długo oczekiwaną biografią, na którą zasługuje największa polska naukowiec-kobieta.
 
Mimo licznych przypisów i bogatej literatury źródłowej, książka nadal wpisuje się w nurt popularnonaukowy i skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Oprócz wersji papierowej dostępna jest także w formie elektronicznej. Premierze książki towarzyszyć będzie wystawa pt. „Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce”, która powstała w oparciu o publikację.
 
Książkę patronatem medialnym objęły: Radio Kraków, Portal nuclear.pl oraz Piękniejsza Strona Nauki.

Książka ukazała się pod patronatami następujących instytucji: Muzeum Łazienki Królewskie, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Instytut Francuski w Polsce, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Fundacja Polska Sieć Kobiet Nauki, Fundacja Wega, Global Scientific Foundation, Portal Girls Gone Tech, Teatr Papahema oraz Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med.
 

Przydatne strony