OFERTA PRACY: TECHNIK-SPECJALISTA

31 maja
2020
Warszawa
OFERTA PRACY – ODDZIAŁ WARSZAWA
 
TECHNIK-SPECJALISTA
od 1 lipca 2020
  
ZADANIA

Ogólne

Przyczynianie się do dobrego funkcjonowania Instytutu Francuskiego w Warszawie

Szczegółowe

Zarządzanie sprawami technicznymi, logistycznymi i informatycznymi Instytutu
Kierowanie i zarządzanie pojazdem służbowym
 
 
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
 
Instytut Francuski w Polsce
Ul. Widok 12
00-023 Warszawa
 
 
ZALEŻNOŚĆ HIERACHICZNA

Praca pod kierownictwem sekretarza generalnego
 
 
OBOWIĄZKI

Główne obowiązki
 
 • Pomoc sekretarzowi generalnemu w zarządzaniu dokumentacją techniczną Instytutu
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi, firmą sprzątająca, ochroną budynku, ubezpieczycielami
 • Kontakt z właścicielem budynku w sprawach technicznych oraz prac wykonywanych w budynku
 • Koordynacja dostaw i składanie zamówień sprzętu biurowego / technicznego: zapytania ofertowe oraz bezpośrednie zakupy
 • Zarządzanie transportem w ramach wydarzeń, przesyłkami (transfer między Instytutem a ambasadą).
 • Zarządzanie pojazdem służbowym (ubezpieczenie, utrzymanie, miejsce parkingowe, prowadzenie dziennika pojazdu itp.)
 • Doradzanie sekretarzowi generalnemu w sprawie działań, które należy przeprowadzić w dziedzinie utrzymania i bezpieczeństwa (we współpracy z upoważnionymi organami)
 • Działania logistyczne w ramach działalności Instytutu (kursy, wydarzenia kulturalne, naukowe i edukacyjne).
 • Pomoc techniczna dla kursów i podczas egzaminów
 • Rutynowa konserwacja sprzętu IT, technicznego i biurowego
 • Instalacja oprogramowania i monitorowanie sprzętu IT
 • Współpraca z zewnętrzną komórką obsługi IT w różnych sprawach interwencyjnych
 • Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego i estetycznego budynku
 
WYMAGANIA
 
 • Zdolność adaptacji, wykazywanie inicjatywy, umiejętność współpracy z różnymi usługodawcami
 • Umiejętność ustalania priorytetów
 • Dyspozycyjność, umiejętność słuchania i gotowość do pomocy partnerom zewnętrznym
 • Umiejętność pracy w grupie i wspieranie innych działów
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Mobilność, prawo jazdy
 • Obsługa komputera
 • Umiejętności majsterkowania
 • Dyskrecja
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka francuskiego lub języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA
 
Wymiar czasu pracy: 36 godzin tygodniowo – możliwość modyfikowania godzin pracy w zależności od wydarzeń kulturalnych (dyspozycyjność i elastyczność wieczorami i w weekendy)
 
Miesięczne wynagrodzenie podstawowe: zaszeregowanie w siatce płac na poziomie D1
 
Korzyści: prywatna opieka zdrowotna oraz 33 dni urlopu w roku.
 
Umowa: umowa na czas określony - 12 miesięcy (okres próbny - 3 miesiące) odnawialna jednokrotnie, możliwość kolejnej umowy na czas nieokreślony.
 
Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2020r.
 
Rozmowy kwalifikacyjne: od połowy czerwca
 
Kandydatury: życiorys oraz list motywacyjny w języku francuskim lub angielskim należy przesłać do 31 maja 2020 na adres e-mail:
myriam.faure@institutfrancais.pl i marzena.dabrowska@institutfrancais.pl
 

Przydatne strony