Partnerski Program Badań Naukowych POLONIUM: 21 nowych projektów w 2019 roku

Polsko-Francuska komisja ds. Programu Polonium wyłoniła, 15 listopada 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań i Innowacji w Paryżu, 21 projektów do realizacji w latach 2019/2020.
Projekty, które zostały przyjęte na lata 2018/2019 zostały przedłużone na drugi rok realizacji.
 
Strona francuska sfinansuje 42 projekty przeznaczając na ten cel budżet w wysokości blisko 130 000 €.

Każdy przyjęty do programu projekt będzie finansowany przez jeden rok, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Finansowane będą wzajemne pobyty badaczy francuskich i polskich w laboratorium partnera projektu.
 
Oto lista projektów, które będą finansowane w roku 2019:
 
Projekty będą realizowane w następujących dziedzinach:  
 
  • 33% fizyka (7)
  • 19% nauki humanistyczne i społeczne (4)
  • 14% nauki inżynierskie (3)
  • 10% medycyna-biologia (2)
  • 10% chemia (2)
  • 10% agronomia i rolnictwo (2)
  • 5% matematyka (1)
 
Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązywanej współpracy, włączanie w nią młodych naukowców i doktorantów oraz otwieranie perspektyw na prowadzenie projektów europejskich.

Program realizowany jest w Polsce przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a we Francji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MEAE) oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (MESRI).

Kandydowanie i procedura selekcyjna: Selekcji dokonują wspólnie obie strony, polska i francuska. Partnerzy muszą złożyć wnioski równolegle, każdy u odpowiedniego dla siebie operatora programu:

Przydatne strony