„Po wyborach europejskich. Jaka przyszłość dla Europy?”

28 maja
2019
Warszawa
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Francuski w Polsce, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN, Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Instytut Filozofii UW we współpracy z École Normale Supérieure Paris zorganizowali Francusko-Polsko-Niemieckie Spotkanie Naukowe.

Spotkanie odbyło się 28 maja w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem:
  • dr Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych – moderator
  • dr Aleksandra Maatsch, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
  • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN
  • dr hab. Pierre-Frédéric Weber, Uniwersytet Szczeciński
  • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Spotkanie zgromadziło ok. stu uczestników.
 

Przydatne strony