Politechnika Warszawska i Framatome podpisały umowę o współpracy

31 lipca
2019
Warszawa
Umowa podpisana w dniu 31 lipca 2019 r. zakłada wspólne kształcenie kadr dla energetyki jądrowej oraz realizację projektów naukowych.

W jej ramach Framatome zobowiązał się do corocznego przygotowania kilku staży dyplomowych dla studentów kierunku „Nuclear Power Engineering” Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zorganizowane zostaną również specjalistyczne wykłady naukowe związane z technologią jądrową, dostępne również dla szerszego grona słuchaczy, w tym studentów innych uczelni, zainteresowanych instytucji badawczych oraz administracji publicznej.

Firma Framatome od 60 lat zaangażowana jest w rozwój energii jądrowej m.in. poprzez produkcję paliwa, projektowanie tzw. wyspy jądrowej włączając w to reaktor, wytwornicę pary, pompy oraz inne układy pomocnicze.
 
Sygnatariuszami umowy byli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Bernard Fontana - Prezes Framatome.
Podczas spotkania uczelnię reprezentowali także: prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej,  prof. dr hab. inż. Piotr Furmański oraz dr inż. Grzegorz Niewiński - Koordynator Współpracy.
Ze strony Framatome obecni byli: François Gauché - Wiceprezes Framatome oraz dr inż. Romuald Jurkowski - Koordynator Współpracy.
W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Ambasady Francji w Polsce, która wspiera polsko-francuską współpracę naukową - Joanna Lora, Zastępca Attache ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej.

Fot. Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
 

Przydatne strony