Polscy Żydzi we Francji i Izraelu

21 lutego
2011
22 lutego
2011
Warszawa
Co się z nimi stało? Jakie wspomnienia zachowali o Polsce? Czy utrzymywali więź z ich ojczystym krajem? Podczas konferencji naukowej organizowanej przez Ośrodek Kultury Francuskiej, będzie próbą poszukania odpowiedzi  na te pytania oraz na kwestię, która z nich wynika i dotyczy naszej przyszłości: jak przekształcić nieraz bolesną i wypełnioną nostalgią  pamięć tysięcy żydowskich rodzin w atut dla Polski?

21 (od 9h do 18h)-22 (od 9h do 13h) lutego"Żydzi polscy we Francji i w Izraelu: biografie, reprezentacje, pamięć" Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66


Tłumaczenie symultaniczne francuski/polski

Program

Wydarzenia w Twoim mieście


19
września

Przydatne strony