Polsko – Francuskie Forum Nauki i Innowacji – 4. edycja

12 czerwca
2018
Kiedy 12 czerwca 2018 r. godz. 9:30 – 16:30
 
Gdzie ? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Język : wystąpienia w języku polskim i francuskim, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.Cele :
 • Promocja polsko-francuskiej współpracy w zakresie badań i innowacji
 • Obchody 60 lat istnienia Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
 • Zaakcentowanie możliwości oferowanych przez europejskie programy badawcze
Uczestnicy: naukowcy, francuscy i polscy operatorzy naukowi, działy R&D przedsiębiorstw, uczelniane biura współpracy z zagranicą, studenci
 
Rejestracja na Polsko – Francuskie Forum Nauki i Innowacji do 6 czerwca 2018
-> TUTAJ <-

Program
 
9:30-10:00         Rejestracja i powitanie uczestników
Moderator : Joanna LORA (Ambasada Francji w Polsce)
 
10:00-11:00       Oficjalne otwarcie Forum
Moderatorzy : Anna MAJDA (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i Christophe PAOLI (Ambasada Francji w Polsce)

Słowo wstępne  
 • dr hab. Maciej DUSZCZYK - Prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Warszawski
 • Min. Piotr DARDZIŃSKI - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Pierre LEVY - Ambasador Francji w Polsce
Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i badań naukowych
 • Perspektywa francuska w kontekście inicjatywy stworzenia uniwersytetu europejskiego – Denis DESPREAUX, dyrektor sekcji Europa i zagranica ds. nauki, innowacji i szkolnictwa wyższego
 • Perspektywa polska w kontekście reformy Konstytucja dla Nauki – Bartłomiej BANASZAK, naczelnik wydziału analiz i strategii, MNiSW
 • Dyskusja

11:00-12:00         "Bilans i perspektywy współpracy polsko-francuskiej w obszarze nauki w latach 2013-2018" i program bilateralny PHC Polonium
Moderatorzy : Agnieszka STEFANIAK-HRYCKO (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) i Dariusz ŁUKASZEWSKI (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) 

Wstęp : przykłady polsko-francuskich « success story » : prof. Paweł ZAJDEL (Uniwersytet Jagielloński) i Wojciech KNAP (Dyrektor naukowy CNRS)
 • Krótka prezentacja biografii naukowców
 • Świadectwo : czynniki sukcesu / napotkane trudności

Sesja plenarna z udziałem panelistów :
 • prof. Jerzy DUSZYŃSKI - Prezes Polskiej Akademii Nauk 
 • Przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
 • prof. Jan KRYSIŃSKI - Politechnika Łódzka, były rektor
 • Marcin MOŃKO - Europejska Rada ds. Badań Naukowych
 • Przedstawiciel Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
 • Przedstawiciel Conférence des Présidents d'Universités (CPU)

12:00-13:00       Przerwa kawowa, sesja plakatowa PHC Polonium
 
13:00-14:45       Debata "Człowiek i maszyna" : kompetencje jutra i etyka naukowa jako wyzwania w przyszłości
Moderator : Nicolas MASLOWSKI (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW)
2 panele dyskusyjne :
 
« Wyzwania etyczne praktyk naukowych wobec środowiska »
 • Pierre-Henri DUEE - Przewodniczący sekcji technicznej francuskiej Krajowej Komisji Konsultacyjnej ds. Etyki i sprawozdawca opinii nr 125 Komisji « Bioróżnorodność i zdrowie : nowe relacje ludzkości z istotami żywymi? »
 • dr Dominika DZWONKOWSKA - Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, interesuje się ekofilozofią i etyką środowiska
« Normy etyczne a transhumanizm »
 • prof. Sylvie ALLOUCHE - Université Catholique de Lyon 
 • dr hab. inż. Grzegorz J. NALEPA - Uniwersytet Jagielloński (Instytut Filozofii), AGH, interesuje się sztuczną inteligencją, w tym inżynierią wiedzy i metodami symbolicznej reprezentacji wiedzy 

14:45-15:00       Podsumowanie Forum
 
15:00-16:30       Lunch
 
W razie potrzeby informacji prosimy o kontakt z :
Joanna Lora - joanna.lora@diplomatie.gouv.fr
Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej, zastępca Attaché

Przydatne strony