Program wzmacniania nauczania języka francuskiego jako ojczystego: subwencje dla stowarzyszeń FLAM

26 kwietnia
2019
Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019
 
  1. Roczna subwencja na działalność stowarzyszenia FLAM
 
Pomoc finansowa przeznaczona dla stowarzyszeń w pierwszym rzędzie na uruchomienie projektu.
Kryteria dostępności są opisane na stronie http://www.associations-flam.fr/
Wnioski należy składać przez platformę http://demande.associations-flam.fr. Instrukcję można pobrać ze strony powitalnej platformy.
 
  1. Spotkania regionalne
 
Subwencja przeznaczona na dofinansowanie staży regionalnych odbywanych w ramach stowarzyszeń FLAM z różnych krajów. Stowarzyszenia FLAM, które po 5 latach nie kwalifikują się do otrzymania rocznej subwencji, mogą się starać o subwencję na organizację staży regionalnych. Wniosek można pobrać ze strony http://associations-flam.fr
 
  1. Zaproszenie do konkursu projektów stowarzyszeń FLAM
 
Agencja ds. Nauczania Francuskiego za Granicą (AEFE) w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Europejskich i Zagranicznych (MEAE) ogłaszają konkurs projektów adresowany do stowarzyszeń FLAM, który ma na celu wspierane działań innowacyjnych, mobilizujących i strukturyzujących międzynarodową sieć stowarzyszeń FLAM.
 
Termin składania wniosków: termin przekazania wniosku do placówki dyplomatycznej (Fabienne RICORDEL, Attachée ds. współpracy edukacyjnej, fabienne.ricordel@diplomatie.gouv.fr) upływa 26 kwietnia 2019 roku.
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Nasze filmy

Przydatne strony