Projekt Cool Down

od 30 listopada
2018
do 14 grudnia
2018
Katowice
Wystawa 16 współczesnych artystów ma skłonić nas do refleksji nad tempem naszego życia, która pomoże nam jako jednostkom i jako zbiorowości w walce ze zmianami klimatu.

Roubaix, 19 listopada 2018 roku – Projekt „Cool Down”, który w języku angielskim oznacza jednocześnie zwolnienie i ochłonięcie, wpisuje się w ruch slow art, „neutralnej rewolucji, której głównym celem jest nie przeciwstawianie się jakiejś rzeczy, ale raczej ujawnienie jej faktycznych problemów, a tym samym skupienie się na badaniu ścieżek pozytywnych zmian.[1]
Wyzbywając się nowych technologii, dzięki pracom wykonanym przy oszczędności środków
i materiałów, artyści projektu „Cool Down” oferują widzowi refleksję nad naszym stosunkiem i naszą rolą, jako jednostki, w walce ze zmianami klimatu. Pojawia się również pytanie o nasz wpływ na wdrażanie rozwiązań zbiorowych. To oderwanie od ulotności, ta forma powściągliwości zachęca widza do zadumy, przechadzki, dzięki procesom niekiedy bliskim rzemiosłu.
Zwolnienie tempa, powrót do zrównoważonych technik, low-tech w dążeniu do natychmiastowego działania – oto linie myślenia, które odkrywają przed nami artyści Cool Down.
Według Marie Emery-Leleu: „Kryzys klimatyczny osiągnął dziś największe nasilenie, a COP 24 jest przełomowym wydarzeniem w historii negocjacji klimatycznych. Stanowisko współczesnych artystów wobec tego kryzysu często polega na piętnowaniu. Tymczasem, obecnie jest to na tyle pilną sprawą, że musimy wyjść poza piętnowanie, istnieje potrzeba natychmiastowych działań i to, co dostarczają nam artyści projektu Cool Down, jest owocem tej refleksji; zwalnianie, aby uniknąć zderzenia
z murem wymaga bowiem więcej woli i odwagi, niż przyspieszenie i wejście w niego z zamkniętymi oczami.”
Wystawa zbiorowa Cool Down, od 30 listopada do 14 grudnia 2018 r., w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w Polsce w trakcie COP 24.
Wernisaż dn. 2 grudnia od godz. 17:00
Konferencja z Grahamem Stevensem i artystami projektu Cool Down, dn. 7 grudnia od godz. 12:00 do 14:00, w Kinie Rhino

Artyści: Natalia Bażowska PL, Anaïs Boudot FR, Elefantcat FR, Nicolas Gaillardon FR, Galerie Rezeda FR, Gethan & Myles UK, Remi Guerrin FR, David Leleu FR, Diana Lelonek PL, Frédéric Pagé FR, Virginie Piotrowski FR, Michał Smandek PL, Société Volatile FR, Graham Stevens UK, Nicolas Tourte FR, Sengthe Vanh Bouapha FR.

Kuratorstwo: Marie Emery-Leleu i Subliminaloops, przy wsparciu Bureau d’Art et de Recherche [pl. Biuro Sztuki i Badań], ASP Katowice (Akademia Sztuk Pięknych), Institut Français [Instytut Francuski]
i Regionu Hauts-de-France.
O Subliminaloops: Od czasu jego inauguracji w Roubaix w 2013 r. przez Nicolasa Gaillardona
i Sengthe’a Vanh Bouaphę, projekt zbiorowej wystawy „Subliminaloops” wciąż ewoluuje. Powstają konkretne produkcje w gronie artystów z różnych regionów i różnych narodowości. Działa jako przenośne laboratorium, w którym prace i artyści zgrupowani w kolektywach dostosowują się do każdej nowej przestrzeni, oferując zwiedzającym wciągające doświadczenie.
https://www.facebook.com/Collectifsubliminaloops/
O Marie Emery-Leleu: Marie Emery-Leleu jest niezależną konsultantką ds. publicznych specjalizują się w zagadnieniach związanych z klimatem i transformacją sektora energetycznego. Przez ponad dziesięć lat zajmowała różne stanowiska jako dyrektor ds. public relations w sektorze energetycznym, w dużych międzynarodowych koncernach i ukończyła studia z zakresu politologii z tytułem magistra spraw publicznych. Pasjonująca się sztuką współczesną i przekonana o jej znaczeniu dla edukacji
i podnoszenia świadomości zbiorowej, zaangażowała się w działania kolektywu Subliminaloops na rzecz rozwoju projektu „Cool Down”.
 https://www.linkedin.com/in/marieemeryleleu/
O BAR (Bureau d’art et de recherche) Bureau d’art et de recherche [pl. Biuro Sztuki i Badań] jest stowarzyszeniem kulturalnym, które zarządza galerią sztuki współczesnej Qsp (Quantité Suffisante Pour) w Roubaix. Od 1999 roku wystawia w swoich murach dzieła artystów zarówno regionalnych, jak i międzynarodowych, wpisujących się w różne nurty sztuki współczesnej. Organizując około trzydziestu wydarzeń rocznie w ramach Qsp, B.A.R. jest priorytetowym partnerem regionalnej sceny artystycznej, ale także ułatwia spotkania z artystami z różnych regionów lub kultur poprzez strategiczne partnerstwa z miastem Roubaix, regionem Hauts-de-France, czy też dużymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak Fresnoy i Institut Confucius [Instytut Konfucjusza] w Arras.
 
https://www.le-bar.fr/
 
Obserwuj nas:
https://www.facebook.com/CoolDownProject/
https://www.instagram.com/cooldownprojectcop/
Kontakt dla prasy:
+336 07 09 21 76
cooldownpress@gmail.com
 
[1] Manifest art slow, 2018, http://www.slowartmanifesto.com/

 

Wydarzenia w Twoim mieście


20
lipca

Nasze filmy

Przydatne strony