Przyjęcie na cześć stypendystów rządu francuskiego

27 czerwca
2018
Warszawa

Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, przyjął 27 czerwca 2018 r. w swojej rezydencji tegorocznych laureatów programu stypendialnego rządu francuskiego. Laureaci uzyskali stypendia naukowe lub badawcze we Francji w ramach studiów magisterskich, w ramach doktoratu typu "co-tutelle" lub jako młodzi naukowcy.

W tym roku Ambasada Francji w Polsce przyznała 24 stypendia studentom studiów magisterskich i doktoranckich, w tym stypendium Eiffel. Wśród nich są studenci nauk ścisłych (biologia, chemia, fizyka, matematyka), nauk technicznych, nauk humanistycznych, ekonomii i finansów, prawa, nauk politycznych...

Ambasada Francji w Polsce przyznała również 20 stypendiów polskim naukowcom. Spędzą oni od jednego do trzech miesięcy we Francji, aby kontynuować lub zainicjować nową polsko-francuską współpracę między uniwersytetami i laboratoriami. Ta współpraca pozwoli im w niedalekiej przyszłości ubiegać się o realizację projektów w ramach programu Polonium lub dzięki innym europejskim programom. Warto zauważyć, że 25% laureatów to wcześniejsi stypendyści rządu francuskiego (Master 2 lub doktorat). Ta ciągłość pokazuje siłę francusko-polskiej współpracy ustanowionej przez program stypendialny.

Ambasador pogratulował laureatom w swoim przemówieniu. Przypomniał także znaczenie tej wymiany dla francusko-polskiej współpracy oraz podkreślił, że dzielenie się wiedzą i ideami jest korzystne dla obu krajów.

Ambasador zachęcił również tegorocznych laureatów programów stypendialnych do zapisania się do France Alumni Pologne - sieci zrzeszającej ponad 1 300 członków, wśród których są nowi i byli stypendyści rządu francuskiego oraz polscy absolwenci uczelni francuskich.

Obecnie we Francji jest prawie 2500 polskich studentów a w Polsce 2700 francuskich studentów. Ambicją Ambasady Francji w Polsce jest zwiększenie wymiany w ramach programu mobilności ERASMUS, podwójnych dyplomów polsko-francuskich i w ramach partnerstwa pomiędzy uniwersytetami.

 

Zaproszenie do składania wniosków

Campus France Polska

France Alumni Pologne

Przydatne strony