Rekrutacja na stanowisko asystenta języka polskiego w Paryżu w roku szkolnym 2018-2019

21 stycznia
2018
Zgłoszenia do 21 stycznia 2018
 
 
Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór na stanowisko asystenta języka polskiego w Liceum Montaigne’a w Paryżu w roku szkolnym 2018-2019.
 
Termin zgłoszeń upływa 21 stycznia 2018 roku.

Warunki pracy
Asystent podpisuje umowę na 7 miesięcy (od 1 października 2018 do 30 kwietnia 2019 roku) z miesięcznym wynagrodzeniem 976,49 EUR brutto (794 EUR netto) za 12 godzin pracy tygodniowo. Umowa gwarantuje również francuskie ubezpieczenie społeczne i płatne urlopy w okresach pokrywających się z dniami wolnymi dla uczniów.
Kandydat musi spełniać następujące warunki:
 • obywatelstwo polskie
 • język polskim językiem ojczystym
 • szkoła średnia i studia ukończone w Polsce
 • wiek między 20 aa 35 lat w momencie objęcia stanowiska
 • w momencie składania dokumentów kandydat musi być w trakcie studiów
 • w momencie objęcia stanowiska kandydat posiadać przynajmniej dyplom licencjata lub równoważny
 • znajomość języka francuskiego na poziomie min. B1 wg ESOKJ.
Zadania asystenta językowego
Szkoła może wymagać od asystenta w zależności od swoich potrzeb i umiejętności kandydata:
 • ćwiczenia z uczniami polskiej wymowy pod okiem nauczyciela
 • udziału w zajęciach edukacyjnych szkoły
 • pracy indywidualnej z uczniami
 • udziału w przygotowaniu projektu wymiany szkolnej
 • prowadzenia kółka językowego, stażu językowego, itp.
Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france
Zgłoszenie
Proszę pobrać formularz ze strony http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/pays-concernes/coordonnees-pologne, wypełnić go i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2018 na adres:

Mme Nathalie Hirschsprung
Attachée de coopération éducative
Institut français de Pologne
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
 
(Uwaga: liczy się data otrzymania korespondencji przez IFP a nie data stempla pocztowego).
Po analizie dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. O ostatecznej decyzji zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej 15 lutego 2018.
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Przydatne strony