Rekrutacja na stanowisko asystenta języka polskiego w Paryżu w roku szkolnym 2019-2020

od 17 października
2018
do 24 stycznia
2019
Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór na stanowisko asystenta języka polskiego w Liceum Montaigne’a w Paryżu w roku szkolnym 2019-2020.
 
Termin zgłoszeń upływa 24 stycznia 2019 roku.

 
Warunki pracy

Asystent podpisuje umowę na 7 miesięcy (od 1 października 2019 do 30 kwietnia 2020 roku) z miesięcznym wynagrodzeniem 976,49 EUR brutto (794 EUR netto) za 12 godzin pracy tygodniowo. Umowa gwarantuje również francuskie ubezpieczenie społeczne i płatne urlopy w okresach pokrywających się z dniami wolnymi dla uczniów.
Kandydat musi spełniać następujące warunki:
 • obywatelstwo polskie
 • język polskim językiem ojczystym
 • szkoła średnia i studia ukończone w Polsce
 • wiek między 20 aa 35 lat w momencie objęcia stanowiska
 • w momencie składania dokumentów kandydat musi być w trakcie studiów
 • w momencie objęcia stanowiska kandydat powinien posiadać przynajmniej dyplom licencjata lub równoważny
 • znajomość języka francuskiego na poziomie min. B1 wg ESOKJ.
Zadania asystenta językowego

Szkoła może wymagać od asystenta w zależności od swoich potrzeb i umiejętności kandydata:
 • ćwiczenia z uczniami polskiej wymowy pod okiem nauczyciela
 • udziału w zajęciach edukacyjnych szkoły
 • pracy indywidualnej z uczniami
 • udziału w przygotowaniu projektu wymiany szkolnej
 • prowadzenia kółka językowego, stażu językowego, itp.
Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france
 
Zgłoszenie

Proszę aktywować link, kliknąć na „dossier de candidature” a następnie zapisać na dysku formularz, który się pojawi, by móc go wypełnić w wersji elektronicznej.
Po wypełnieniu i podpisaniu formularza, proszę go przesłać mailem na adres anna.wojno@institutfrancais.pl do dnia 24 stycznia 2018 roku.
Po analizie dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. O ostatecznej decyzji zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej dnia 14 lutego 2019 roku.

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Przydatne strony