Rendez-vous biznesu w CCIFP: spotkanie z Christianem Morelem

Warszawa
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) organizuje spotkanie z Christianem Morelem na temat jego książki pt. Les Décisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales et persistantes (Gallimard, 2002) [Absurdalne decyzje. Socjologia fundamentalnych i permanentnych błędów], w ramach cyklu "Rendez-vous biznesu" CCIFP.


Uwaga, zapisy nas spotkanie przyjmowane są do 2 kwietnia pod numerem tel. 22 696 75 80.

6.04 godz. 18.00, Hotel Mercure Fryderyk Chopin, al. Jana Pawła II 22, Warszawa. www.ccifp.pl

Ze wsparciem Instytutu Francuskeigo.

Christian Morel całe zawodowe życie pracował w wielkich przedsiębiorstwach zajmując się zasobami ludzkimi (HR). W 2007 zakończył karierę jako dyrektor d/s zasobów ludzkich w dziale produkcji samochodów dostawczych Renault.

Równolegle zajmował się i nadal pracuje nad zagadnieniami organizacji i procesów decyzyjnych w ujęciu socjologicznym.

Jego badania znalazły wyraz w publikacjach wysoko cenionych przez menadżerów, środowiska akademickie oraz szeroką publiczność. Dwie z jego książek : La Grève froide [Zimny strajk] (1981, wydanie drugie 1994), Les Décisions absurdes [Absurdalne decyzje] (2002) są uważane za klasykę i są często cytowane. W 2002 druga z nich otrzymała Grand Prix L'Expansion McKinsey za Najlepszą Książkę o Zarządzaniu i Strategii. Jego najnowsza książka nosi tytuł L'enfer de l'information ordinaire [Piekło codziennej informacji] (2007).


Christian Morel posiada dyplom nauk ekonomicznych oraz dyplom Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (1971). Uzyskał tytuł doktora nauk politycznych w 1974. Odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wisconsin.

Christian Morel w swojej książce Absurdalne decyzje. Socjologia fundamentalnych i permanentnych błędów. (Gallimard, 2002), przygląda się procesom będącym u podstaw absurdalnych decyzji podejmowanych w organizacjach. Autor dzieli je na trzy kategorie: błędne założenia w procesie rozumowania, pułapki w komunikacji zespołowej oraz utrata sensu i celu przedsięwziętych działań. Posługując się wieloma przykładami, takimi jak np. katastrofa wahadłowca kosmicznego Challenger lub też budowa mostu na rzece Kwai pokazuje dlaczego organizacje popełniają wciąż te same, zasadnicze błędy i w jaki sposób doprowadzają one do destabilizacji przedsiębiorstwa a niejednokrotnie również do katastrofy.

Książka nie jest zastawem zbiorem dobrych rad, w jaki sposób unikać w celu uniknięcia absurdalnych decyzji, lecz raczej próbą pokazania mechanizmów, które do nich doprowadzają. Czytelnicy znajdą w niej jednak zestaw elementów, które pozwolą organizacji na zachowanie wiarygodności w obliczu skutków popełnionych błędów decyzyjnych.

Wydarzenia w Twoim mieście


15
grudnia

Przydatne strony