Rok protestu 1968 w kinie europejskim

23 lutego
2018
24 lutego
2018
25 lutego
2018
02 marca
2018
03 marca
2018
04 marca
2018
09 marca
2018
10 marca
2018
11 marca
2018
16 marca
2018
17 marca
2018
18 marca
2018
24 maja
2018
25 maja
2018
26 maja
2018
27 maja
2018
02 czerwca
2018
03 czerwca
2018
Warszawa Łódź
Dwanaście filmów fabularnych z sześciu krajów pokazuje atmosferę końca lat sześćdziesiątych – rejestrowaną na bieżąco i wspominaną po latach. Choć postulaty studentów protestujących we Francji, Włoszech i RFN różniły się od oczekiwań młodzieży z Polski czy Czechosłowacji, to łączył je duch kontestacji i niezgody na zastany porządek społeczny. Wszyscy należeli do pierwszego pokolenia urodzonego po drugiej wojnie światowej. Pragnęli rewolucji obyczajowej i szukali nowego języka w sztuce. Różniła ich polityka. Rebelianci z Europy Zachodniej fascynowali się komunizmem,
a buntujący się obywatele Europy Środkowo-Wschodniej go potępiali.W 1968 roku do europejskiej kultury i polityki wkroczyli przedstawiciele generacji, dla której słowa „równość” i „wolność” to nie były frazesy. Po obu stronach żelaznej kurtyny traktowali je z niezwykłą powagą. Erich Fromm pisał o nich: „Ci młodzi ludzie usiłują być, nie interesuje ich natomiast, co dostaną w zamian, ani co będą posiadać”. Ale tamten czas miał także ciemne strony: wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, antysemicka nagonka w Polsce, zamachy terrorystyczne Czerwonych Brygad i Frakcji
Czerwonej Armii. Zmiany społeczne i polityczne wywoływały strach i niepokój grup, przeciw którym były wymierzone. Koniec lat sześćdziesiątych to nie tylko radosna kontrkultura, protest-songi i moda na dzwony, ale też namacalne doświadczenie przemocy.
Instytucje reprezentujące sześć krajów: Polskę, Czechy, Słowację, Niemcy, Francję i Włochy przedstawiają wspólną panoramę tamtego czasu widzianą przez pryzmat filmów fabularnych. Kino lat sześćdziesiątych pokazuje ważną i jednoczącą rolę sztuki: szukania nowych form wyrazu, odważnej estetyki, wyzwalania się z kagańca konwencji stylistycznych. Rok 1968 jest nie do pomyślenia bez filmowych „nowych fal”. Na tle rewolucyjnego ducha ówczesnego kina, dzisiejsze fabuły okazują się zaskakująco tradycyjne. Czy kontrkultura nie przetrwała próby czasu? Niekoniecznie.We współczesnych wspomnieniach tamtych lat wybrzmiewa nuta nostalgii, tęsknoty za rewoltą i zaangażowaną młodzieżą. Po pięćdziesięciu latach od polskiego Marca i francuskiego Maja, Praskiej Wiosny i niemieckiej rewolty studenckiej Europą też wstrząsają turbulencje polityczne. Zmiany wywołane protestem
tamtego pokolenia były trwałe, lecz dziś odchodzi ono z kultury i polityki. Ustępuje miejsca ludziom, którzy wychowali się w innej Europie. Jak poradzić sobie z dziedzictwem 1968 roku? Co pamiętamy do dziś, a o czym zdążyliśmy zapomnieć? Filmy pokazywane podczas przeglądu dają wieloznaczne
odpowiedzi i prowokują do dalszych pytań. [tekst: Magdalena Saryusz-Wolska]
 
Program / Warszawa Pokazy odbywają się w kinie Iluzjon, ul. Narbutta 50A
23.02.2018 → PT 19.00
20.00
Otwarcie przeglądu, dyskusja z udziałem prof. Tadeusza Lubelskiego oraz prof. Piotra Zwierzchowskiego
Marcowe Migdały, 1989, Polska, reż. R. Piwowarski 89’
24.02.2018 → SB 18.00 Wielkie marzenie (Il grande sogno), 2009, Włochy, reż. M. Placido, wprowadzenie: Diana Dąbrowska, 101’
25.02.2018 → ND 18.00 Dowód osobisty (Občanský průkaz), 2010, Czechy, reż. O. Trojan, wprowadzenie: Ewa Ciszewska, 137’
2.03.2018 → PT 18.00 Teoremat (Teorema), 1968, Włochy, reż. P.P. Pasolini, wprowadzenie: Karol Jóźwiak, 98’
3.03.2018 → SB 18.00 Ptaszki, sieroty i głupcy (Vtáčkovia, siroty a blázni), 1969, Czechosłowacja, reż. J. Jakubisko, wprowadzenie: Patrycjusz Pająk, 82’
4.03.2018 → ND 18.00 Chinka (La Chinoise), 1967, Francja, reż. J.-L. Godard, wprowadzenie: Paulina Kwiatkowska, 96’
9.03.2018 → PT 18.00 Zakładnik (Rukojemník), 2014, Słowacja, reż. J. Nvota, wprowadzenie: Ewa Ciszewska, 102’
10.03.2018 → SB 18.00 Po maju (Après mai), 2012, Francja, reż. O. Assayas, wprowadzenie: Paulina Kwiatkowska, 122’
11.03.2018 → ND 18.00 Jeśli nie my to kto (Wer wenn nicht wir), 2011, Niemcy, reż. A. Veiel, wprowadzenie: Ewa Fiuk, 124’
16.03.2018 → PT 18.00 Ręce do góry, 1967, Polska, reż. J. Skolimowski, wprowadzenie: Iwona Kurz, 76
17.03.2018 → SB 18.00 Stokrotki (Sedmikrásky), 1966, Czechosłowacja, reż. V. Chytilová, wprowadzenie: Patrycjusz Pająk, 74’
18.03.2018 → ND 18.00 Podpalacze (Brandstifter), 1969, Republika Federalna Niemiec, reż. K. Lemke, po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem, 76’

Program / Łódź Pokazy odbywają się w Centrum Dialogu im. M. Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83 (Park Ocalałych)
24.05.2018 → CZ 18.00: Dyskusja otwierająca projekt z zaproszonymi gośćmi
19.30 Ręce do góry, 1967, Polska, reż. J. Skolimowski 76’
25.05.2018 → PT 18.00 Podpalacze (Brandstifter), 1969, Republika Federalna Niemiec, reż. K. Lemke 76’
26.05.2018 → SB 18.00 Ptaszki, sieroty i głupcy (Vtáčkovia, siroty a blázni), 1969, Czechosłowacja, reż. J. Jakubisko, 82’
27.05.2018 → ND 18.00 Teoremat (Teorema), 1968, Włochy, reż. P.P. Pasolini 98’
02.06.2018 → SB 18.00 Stokrotki (Sedmikrásky), 1966, Czechosłowacja, reż. V. Chytilova, 74’
03.06.2018 → ND 18.00 Chinka (La Chinoise), 1967, Francja, reż. J.-L. Godard 96’
 
 

Wydarzenia w Twoim mieście


18
lipca

Nasze filmy

Przydatne strony