Rusza konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie 2019

od 19 lipca
2019
do 30 września
2019
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, mają przyjemność ogłosić konkurs o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie w ramach Polsko-Francuskiego Roku Nauki 2019.

Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie ona przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 19 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Ogłoszenie wyników i ceremonia przyznania nagród odbędzie się na zakończenie Polsko-Francuskiego Roku Nauki pod koniec roku 2019.

Wyboru laureatów dokona kapituła polsko-francuska powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Więcej informacji:
- na stronie FNP (po polsku i po angielsku)
- na stronie MESRI (po angielsku)

 

Przydatne strony