16 stycznia
2018
Kraków
16 stycznia 2018, 16.45
Seminarium historyczne
Z dziejow Wielkiej Emigracji: Zakład (Le dépôt) dla emigrantów polskich w Châteauroux (1832- 1833)
 
Instytut Historii UJ
Gołębia 13: p 17 (parter)
dr hab. ​Jerzy Kuzicki U. Rzeszów
 
Historyk, specjalizujacey się w historii  XIX wieku. Odbył studia historyczne w Wyzszej Szkole Pedagogicznej  w Rzeszowie (1991-1996). W 2016 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Autor 2 monografii naukowych, około 50 artykułów naukowych. Współredaktor 4 monografii zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze to: Wielka Emigracja, ziemiaństwo polskie, duchowieństwo polskie na emigracji, ruch ultramontański. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów Historia Powszechna 1789-1918; Cywilizacja XIX wieku; Miasta i miasteczka galicyjskie; Historia kultury XIX i XX wieku. Jego wyklad poswiecony bedzie tematyce emigracji polskiej we Francji po powstaniu listopadowym.
 
 

Wydarzenia w Twoim mieście


04
czerwca

Nasze filmy

Przydatne strony