od 14 lutego
2018
do 01 marca
2018

Serwis interentowy Francja-Polska jest częścią kolekcji „wspólne dziedzictwo”, która obrazuje więzi  Francji z innymi  krajami na tle zbiorów francuskiej biblioteki narodowej.

Składa się z uzupełniających się rubryk tematycznych, które zapewniają dostęp do zasobów rozproszonych w instytucjach różnych krajów. To wspólne dziedzictwo zaprezentowane dzięki wkładowi specjalistów z Francji i z zagranicy może stać się przedmiotem obustronnych badań naukowych.

Zobacz więcej, tutaj.


Serwis Francja-Polska jest stworzony w systemie zarządzania treścią Drupal 8 z narzędzi opracowanych przez Bibliothèque nationale de France (BnF).

Jest on umieszczony na serwerach BnF i umożliwia dostęp do :

  • Reprodukcji cyfrowych ze zbiorów  należących do Bibliothèque nationale de France i dostępnych w bibliotece cyfrowej Gallica. Zasady korzystania z tych kolekcji są określone ustawą n°78-753 z 17 lipca 1978 (więcej informacji tutaj)

* użytkowanie niekomercyjne z zawartości jest swobodne i nieodpłatne w ramach obowiązującego prawa, z obowiązkiem wskazania ich źródła.

* użytkowanie komercyjne z zawartości jest płatne i podlega licencji. Pod terminem „użytkowanie komercyjne” rozumie się wykorzystanie treści w  produktach przetworzonych lub do świadczenia usług w celach zarobkowych.

  • Reprodukcji cyfrowych pochodzących ze zbiorów instytucji partnerskich, które uczestniczyły we wzbogacaniu serwisu i które są również dostępne w Gallica. Obowiazują te same warunki co powyżej.
  • Reprodukcji dokumentów pochodzących z bibliotek i instytucji partnerskich BnF. Użytkownik powinien najpierw zapoznać się z deklarowanymi przez nich zasadami korzystania z ich dokumentow cyfrowych.

Wydarzenia w Twoim mieście


14
grudnia

Przydatne strony