Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018

od 15 listopada
2016
do 05 marca
2017
Rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) dla polskich studentów.
Program ten finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską.
Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2-gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.
Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące programów rządu francuskiego można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce, rubryka „Stypendia”.
 

Przydatne strony