Stypendia rządu francuskiego 2019/2020

07 marca
2019

Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2019/2020

Rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF).

Program ten finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2-gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat) realizowanego między Francją i Polską.
 
Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz zrealizowanie Doktoratu można składać do
7 marca 2018 roku
   
  • Stypendia na zrealizowanie Doktoratu: stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.
 
  • Stypendia na Pobyt Badawczy: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców. Stypendysta otrzymuje ok.1704€ na miesiąc.
 
Aby otrzymać newsletter na temat stypendiów rządu francuskiego zapraszamy do rejestracji (link bezpośredni)

 

Zaproszenie do składania wniosków

Campus France Polska

France Alumni Pologne

Przydatne strony