Stypendium naukowe za badania z zastosowaniami terapeutycznymi - Prix Galien Polska 2018

od 15 lutego
2018
do 22 czerwca
2018
Polska
Do 22 czerwca naukowcy mogą ubiegać się o stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Na laureata czeka miesięczny pobyt badawczy we Francji. Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie.
 

Kto może aplikować

  • polscy naukowcy w wieku do 45 lat
  • z tytułem doktora
  • posiadający obywatelstwo polskie
  • prowadzący badania w polskich laboratoriach (dotyczy również badań w ramach francusko-polskiej współpracy naukowej)
  • specjalizujący się w dziedzinach: chemia, farmacja, biotechnologia, materiały dla medycyny, diagnoza

Stypendium naukowe

Nagrodą jest miesięczny pobyt badawczy we Francji w publicznym lub prywatnym laboratorium i stypendium w wysokości 1700 €, wraz z pokryciem kosztów podróży w obie strony do miejsca docelowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres pobytu.
 

Procedura zgłoszeniowa

Aplikacje można składać za pomocą platformy online:
 
do 22 czerwa 2018 r. na stronie prixgalien.pl/stypendium-ambasady-francji.

Wymagane dokumenty (w języku angielskim) obejmują CV, plakat naukowy o charakterze popularyzatorskim prezentujący wyniki badań oraz jednostronicowe podsumowanie projektów badawczych kandydata. Na platformie znaleźć można szczegółowe informacje o stypendium, regulamin oraz wzór plakatu.

Jury, złożone z wiodących przedstawicieli polskiego świata medycyny, oceni m.in. wartość naukową plakatu i potencjał zaprezentowanych badań. Laureat stypendium zostanie ogłoszony w czerwcu 2018 r. podczas uroczystej ceremonii finałowej konkursu Prix Galien Polska 2018.

Konkurs Prix Galien Polska i stypendium dla młodego naukowca  

Stypendium przyznawane jest w ramach konkursu Prix Galien Polska - krajowej edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu Prix Galien nagradzającego i promującego innowacje w dziedzinie medycyny, farmacji oraz technologii ułatwiających diagnostykę i leczenie. W trwającej piątej edycji konkursu polscy naukowcy mogą zgłaszać swoje odkrycia naukowe do kategorii „Innowacyjne odkrycie naukowe”, walcząc samym o uznanie Kapituły Prix Galien Polska, która pracujące pod przewodnictwem profesora Cezarego Szczylika. Nagrodą jest mający uznanie na całym świecie złoty medal Prix Galien. Termin składania aplikacji upływa 9 kwietnia 2018 r.
 
Na stypendium mają szansę również osoby rozpoczynające swoją karierę naukową. Do 9 kwietnia 2018 r. badacze w wieku do 25 lat mogą starać się o stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca wykazującego się dorobkiem naukowym. Do zdobycia jest 10 000 zł. Stypendium Prix Galien Polska nagradza osoby prowadzące oryginalne i innowacyjne badania w dziedzinie medycyny, farmacji, biotechnologii lub technologii wspomagającej medycynę. Pozwala ono na dofinansowanie dalszej działalności badawczej i edukacyjnej, zachęcając tym samym do kontynuowania kariery w nauce.
 
Szczegóły na prixgalien.pl.

Przydatne strony