Subwencje Ambasady Francji na rzecz podwójnych dyplomów

od 01 kwietnia
2020
do 08 maja
2020


Ambasada Francji w Polsce wspiera rozwój już istniejących, a także tworzenie nowych programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich, które są ważnym elementem polsko-francuskiej współpracy uniwersyteckiej. Wnioski mogą dotyczyć już istniejących programów podwójnych dyplomów, jak również nowych programów, które zostaną uruchomione z początkiem roku akademickiego 2020-2021.

Aby złożyć wniosek o subwencję na rok akademicki 2020-2021 należy wypełnić
formularz wniosku o przyznanie subwencji 2020


Wypełniony wniosek należy wysłać e-mailem na adres: antoine.kwiatkowski@institutfrancais.pl do dnia 08.05.2020 r. do godz. 12.00.

Zainteresowane uczelnie proszone są o zapoznanie się z procedurą przyznawania i rozliczania subwencji, dostępnej w języku francuskim i angielskim. 

 

 
 


 

Słowa kluczowe


Przydatne strony