Świat przemocy. Gospodarka światowa 2016-2030

15 stycznia
2018
Warszawa
Pierwsza debata w ramach programu idee21.eu z udziałem wybitnych francuskich ekonomistów Jeana-Hervégo Lorenziego oraz Mickaëla Berrebi
15 stycznia 2018 roku, g. 17.30 Sala Notowan GPW Warszawa, ul. Książęca 4
Informacje i zaproszenia: idee21.eu


Nasze przekonanie jest dosyć proste. Trzeba myśleć o trajektorii rozwoju gospodarki światowej w sposób całkowicie odmienny niż ten, który znamy. Powszechne trudności wynikają z głębokiego niezrozumienia sieci ograniczeń, z którymi światowa gospodarka będzie musiała się zmagać. Nikt nigdy nie wymyślił wiarygodnych i akceptowalnych rozwiązań bez zarysowania przyszłości.
Proponowane przez wiele osób najbardziej niedorzeczne i upraszczające koncepcje nawiązują zwykle do minionych czasów wielkich przemian. My podjęliśmy próbę naszkicowania losów gospodarki światowej w ciągu najbliższych piętnastu lat.
J E A N - H E R V É L O R E N Z  I  M I C K A Ë L B E R R E B I
Autorzy Świata przemocy skupiają się na sześciu barierach rozwojowych, które w zasadniczy sposób mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą świata
w najbliższych kilkunastu latach:
  • załamanie postępu technicznego,
  • starzenie się populacji,
  • eksplozja nierówności,
  • masowe transfery działalności gospodarczej z jednego krańca świata na drugi,
  • finansjalizacja gospodarki,
  • brak oszczędności umożliwiających finansowanie nowych inwestycji. 

Wydarzenia w Twoim mieście


19
października

Przydatne strony