„Symptom interpretowany” Wykład Marca Straussa

13 października
2018
Warszawa
Freud bardzo wcześnie uznał symptom, narzucający się podmiotowi pomimo wszystkich jego wysiłków i całej jego dobrej woli, za formację kompromisową, będącą wynikiem nierozwiązanego konfliktu, który pozostaje nieświadomy dla dotkniętego nim podmiotu. Ale symptom ten można interpretować i leczyć jedynie poprzez jego uaktualnienie w przeniesieniu, odróżniające psychoanalizę od psychoterapii i sugestii, której efekty są zawsze przejściowe. Lacan rozwinął badania nad jego strukturą, aby wydobyć owo realne oparcie, które podmiot w nim odnajduje.
 
Marc Strauss – psychiatra, psychoanalityk praktykujący w Paryżu, jeden z założycieli Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL) i jej członek z tytułem A.M.E., nauczyciel w paryskim Psychoanalitycznym Kolegium Klinicznym.
 
Marc Strauss został zaproszony do Warszawy przez Forum Polskie Pola Lacanowskiego.
 
Sobota 13 października 2018, o godz. 17:00
Mediateka Instytutu Francuskiego w Polsce
ul. Widok 12, Warszawa
 
Wstęp wolny
Wykład w języku francuskim, z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski
 
Organizacja: Forum Polskie Pola Lacanowskiego
 

Wydarzenia w Twoim mieście


22
maja

Przydatne strony