V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

19 listopada
2019
Warszawa
Data: 19 listopada 2019, 9:30 – 16:30
 
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
 
Warunki: wydarzenie w języku polskim i francuskim z tłumaczeniem symultanicznym
 
Cele Forum :  
  • Obchody Polsko-Francuskiego Roku Nauki w ramach 100. rocznicy przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską i Francją
  • Wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, zwłaszcza w ramach dwustronnego programu PHC Polonium
  • Promowanie współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem innowacyjnym
Grupa docelowa: naukowcy, pracownicy uczelni i instytutów, urzędnicy, innowatorzy, studenci
 
Agenda :
 
09h30-10h00 : Rejestracja uczestników
 
10h00-10h20 : Oficjalne otwarcie Forum/słowo wstępne
  • SGH, MNiSW, Ambasada Francji w Polsce, CNRS
10h20-10h40 : Ocena programu PHC Polonium: prezentacja wyników za okres 2005 – 2018

10h40-12h10 : Okrągły stół na temat roli i formatu międzynarodowych ośrodków badawczych w Europie
 
12h10-13h20 : Przerwa kawowa – plakaty
  • Sesja plakatowa PHC Polonium
13h20-14h50 : Okrągły stół na temat współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem innowacyjnym oraz narzędzi instytucjonalnych w celu rozwoju innowacji
 
14h50-15h00 : Podsumowanie
  • Przyznanie nagrody za najlepszy plakat – głosowanie uczestników Forum
15h00-16h30 : Lunch

Rejestracja zgłoszeń na Forum jest już otwarta : kliknij tutaj.

 

Przydatne strony