WARSZAWA: ZAPISY NA EGZAMIN DELF PRIM, poziomy A1.1 – A1 – A2

09 kwietnia
2019
Warszawa

Egzaminy pisemne i ustne DELF PRIM odbędą się we wtorek 28 maja 2019 r.

Zapisy indywidualne przyjmujemy online za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego od 18 lutego do 9 kwietnia 2019 r.

Zapisy grupowe (minimum 5 osób) odbywające się za pośrednictwem szkół przyjmujemy od 18 lutego do 2 kwietnia 2019 r.


Więcej nt. dyplomów DELF i DALF tutaj         
DELF PRIM Podstawowa opłata egzaminacyjna Preferencyjna opłata egzaminacyjna
A1.1 170,00 zł. 145,00 zł.
A1 180,00 zł. 155,00 zł.
A2 240,00 zł. 205,00 zł.
 
Z preferencyjnej opłaty egzaminacyjnej mogą skorzystać:   
  • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczali na zajęcia w Instytucie Francuskim w Warszawie (dowolny kurs),
  • uczniowie zgłoszeni grupowo przez szkołę (co najmniej 5 osób),
  •  uczniowie przystępujący do egzaminu DELF PRIM w szkole macierzystej (dotyczy szkół partnerskich, w których egzaminy DELF PRIM odbywają się na podstawie umowy o współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce).
 
Opłatę egzaminacyjną można uiścić przelewem na rachunek Crédit Agricole Bank Polska S.A 70 1940 1210 0103 5412 0010 0100  (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę i poziom egzaminu, np. DELF Prim A1) lub kartą płatniczą w sekretariacie kursów IFP.
 
Ostateczny termin zgłoszenia na egzamin oraz wniesienia opłaty egzaminacyjnej:
  • w przypadku zgłoszeń grupowych – wtorek 2 kwietnia 2019 r.,
  • w przypadku indywidualnej rejestracji na egzamin – wtorek 9 kwietnia 2019 r.
 
Rezygnacja z egzaminu i zwrot opłaty egzaminacyjnej odbywa się na pisemny wniosek rodzica / opiekuna prawnego dziecka :
  • do dnia 30 kwietnia 2019 r. włącznie kandydat może zrezygnować z egzaminu i otrzymać zwrot opłaty egzaminacyjnej pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 50,00 zł. bez podania przyczyny rezygnacji,
  • od dnia 1 maja 2019 r. kandydat będzie mógł zrezygnować z egzaminu i otrzymać zwrot opłaty egzaminacyjnej z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 50,00 zł. tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej (choroba, wycieczka szkolna, inny egzamin, itp.) udokumentowanym odpowiednim zaświadczeniem.

Przydatne strony