Wieczór Smaków Frankofonii - edycja 2019

29 marca
2019
Warszawa
29 marca 2019 roku odbył się Wieczór Smaków Frankofonii na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowany przez Grupę Ambasad, Przedstawicielstw i Instytucji Frankofońskich w Polsce (GADIF). W obecności znamienitych gości ze świata dyplomacji, kultury i nauki, a także licznie zgromadzonych studentów UW i miłośników Frankofonii, zostały wręczone nagrody GADIF osobistościom, które przyczyniły się do rozwoju kultury francuskojęzycznej w Polsce.

Nagrodę PRIX GADIF przyznaną Instytutowi Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego odebrał Pan Maciej Smuk, a PRIX GADIF JEUNESSE dla Wydawnictwa Egmont wręczono Pani Iwonie Tessarowicz-Pakule.

Głos zabrali: Pan Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych UW, Pani Leslie Scanlon, Amabasador Kanady, pełniąca funkcję Prezydenta Grupy GADIF, Pan Rafał Perl, Dyrektor Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza, Pan Pierre Lévy Ambasador Francji, Pani Anne-Sophie Massa, Przewodnicząca Jury Konkursu MT180, a także laureaci PRIX GADIF. 

Wydarzenia w Twoim mieście


14
grudnia

Przydatne strony