Wizualność po francusku - Obraz: przekleństwo, pozór czy materia?

Warszawa
Obraz i percepcja wizualna  wraz z rozwojem i rosnącym zróżnicowaniem przestrzeni medialnej w coraz większym stopniu stają się przedmiotem refleksji teoretyków i odbiorców kultury. A myśliciele francuscy dokonali na tym polu szczególnie wiele.

W ramach nowego cyklu Orgia Mysli,  inicjatywy OKO oraz IFV: Obraz :  przekleństwo, pozór czy materia? zamierzamy przybliżyć dokonania francuskich filozofów i artystów, pokazać jak patrzyli i uczyli patrzeć. Na spotkaniach, otwartych dla wszystkich zainteresowanych, będziemy wspólnie analizować teksty, fragmenty filmów i obrazów.


Wstęp wolny. Spotkania w języku polskim.

Instytut Francuski wa Warszawie, Senatorska 38, od 18.00 do 21.00


Najbliższe spotkania:
24 lutego: Obraz: przekleństwo, pozór czy materia? Wizualność po francusku" (wprowadzenie) spotkanie organizacyjne.
10 marca : Jest to obraz, ale obraz istniejący w sobie. Bergsonowska koncepcja materii jako zbioru obrazów.
17 marca: Co to znaczy, że nie ma żadnej różnicy między obrazami, rzeczami i ruchem? Obraz w Kinie Gilles'a Deleuze'a.

Potem Barthes, Derrida, Merleau-Ponty, Lacan, Baudrillard i inni.

Wydarzenia w Twoim mieście


02
kwietnia

Przydatne strony