Wręczenie dyplomów DELF Prim w Liceum Francuskim w Warszawie

22 stycznia
2019
Warszawa
22 stycznia dyrektor Liceum Francuskiego w Warszawie wspólnie z dyrektorem szkoły podstawowej, która wchodzi w skład Liceum, oraz z attachée ds. współpracy językowej uroczyście wręczyli uczniom dyplomy z języka francuskiego DELF A2 Prim otrzymane w wyniku sesji egzaminacyjnej, która odbyła się w maju 2018 roku.
Liceum Francuskie od 2011 roku współpracuje z Instytutem Francuskim w Warszawie w zakresie propagowania i przeprowadzania egzaminów DELF Prim. W wyniku tej współpracy co roku uczniowie z klasy CM2 mogą przystąpić do egzaminów na poziomie A2. W ostatniej sesji wszyscy uczniowie w liczbie 45 bardzo dobrze zdali wszystkie części egzaminu tj. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemną i wypowiedź ustną.
Gratulujemy!
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 18/28
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Przydatne strony