Wystawa „Błekitna Armia Hallera we Francji”

od 09 czerwca
2017
do 31 sierpnia
2017
Warszawa
Dnia 4 czerwca 1917 roku prezydent Francji Raymond Poincaré podpisał dekret, na mocy którego utworzono „we Francji na czas trwania wojny armię polską autonomiczną, poddaną pod rozkazy naczelnego dowództwa francuskiego, a walczącą pod sztandarem polskim” (por. artykuł 1 dekretu).
W następnych dniach zgłaszający się polscy wolontariusze żyjący we Francji, a potem również przybywający ze wszystkich sprzymierzonych krajów, kierowani byli do obozu w Sillé-le-Guillaume, nieopodal miasta Le Mans.
Mając świadomość doniosłości tej politycznej decyzji, francuskie naczelne dowództwo oddelegowało do polskich oddziałów fotografa wojskowej agencji fotograficznej. Jego zadanie polegało na dokumentowaniu i uświadamianiu nie tylko francuskim czytelnikom i sojusznikom Francji z Ententy, ale także jej wrogom z przymierza państw centralnych (Cesarstwa Niemieckiego, Monarchii Austro-Węgierskiej, Carstwa Bułgarii i Imperium Osmańskiego), tego wszystkiego, co działo się w szeregach Armii Polskiej we Francji. Armia ta zwana też była Błękitną Armią przez nawiązanie do barwy francuskich mundurów, w które była wyposażona, albo Armią Hallera od nazwiska polskiego generała, który objął nad nią dowództwo.
Sto lat później pamięć o tamtych wydarzeniach zapisana jest na około pięciuset kliszach, które zachowały się we francuskich archiwach. Spośród nich wybrano około dwudziestu, które są prezentowane na wystawie przygotowanej przez Ambasadę Francji i Instytut Francuski w Polsce. Przedstawiają one niektóre obrazy z obecności Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919: twarze młodych ochotników, sceny z ich codziennego życia, szkolenie wojskowe, a także kontakty z francuską ludnością aż do czasu wyjazdu Armii Hallera do Polski.
Zdjęcia te stanowią swego rodzaju ilustrację do słów jednego z członków Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, Erazma Piltza: [ten dekret jest] pierwszym konkretnym i pozytywnym oficjalnym krokiem ku urzeczywistnieniu państwa polskiego”.

©V. LAVERGNE/ECPAD/Défense

Wydarzenia w Twoim mieście


26
maja

Przydatne strony