Zagadkowy Ksawery Pruszyński spotkanie i promocja książki

08 marca
2019
Zagadkowy Ksawery Pruszyński
spotkanie i promocja książki
Brigitte Gautier i Maciej Urbanowski
Instytut Francuski
ul. Stolarska 15
8 marca, godz. 17.00
 
Zagadkowy Ksawery Pruszyński pozostanie istotną i trwałą pozycją w badaniach nad twórczością Ksawerego Pruszyńskiego. Jest bowiem czymś znacznie więcej niż tylko przypomnieniem jego sylwetki i upomnieniem się o obecność jego pisarstwa. Upomnieniem się zaznaczonym już w świetnie pomyślanym tytule tomu: pisarz „zagadkowy” to przecież pisarz wciąż żywy, intrygujący, nie do końca rozpoznany. Ujęte z różnych stron dzieło Ksawerego Pruszyńskiego okazuje się otwarte także na pytania i rozterki, niepokoje i dylematy naszego czasu. Tym bardziej ożywiający je na wiele sposobów tom Zagadkowy Ksawery Pruszyński może zainteresować – i z pewnością zainteresuje – przedstawicieli różnych dziedzin humanistycznych: literaturoznawców, historyków, politologów, jak również – najzwyczajniej – czytelników i admiratorów jego twórczości.
Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
 
Brigitte Gautier jest dr. hab. i adiunktem na uniwersytecie Charles de Gaulle-Lille 3.
Z czasów powstania Solidarności Brigitte Gautier była zaangażowana w pomoc polskim opozycjonistom, w tym w ich komunikacji z zagranicą. Jej zasługi zostały odznaczone nagrodami polskimi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Maciej Urbanowski , profesor, Historyk literatury polskiej, krytyk literacki i edytor. Od 2008 roku kierownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Arcana i stały współpracownik Rzeczypospolitej oraz kwartalnika 44/Czterdzieści i Cztery.  Laureat Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego (2008). Od 2006 roku członek jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.
 

Wydarzenia w Twoim mieście


06
grudnia

Przydatne strony