Zaproszenie dla badaczy w zakresie nauk matematycznych do udziału w konkursie « Nagroda im. Szolema Mandelbrojta »

od 19 stycznia
2017
do 16 kwietnia
2017
Instytut Francuski w Polsce oraz Ambasada Francji w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF) organizują konkurs « Nagroda im. Szolema Mandelbrojta», w celu nagrodzenia za najlepsze badania matematyczne. Nagrodę otrzyma jeden badacz wyłoniony w wyniku konkursu.
 
Do konkursu zapraszamy polskich naukowców w wieku do 45 lat, zajmujących się matematyką teoretyczną lub stosowaną. Laureat otrzyma nagrodę, która pokryje jego miesięczny pobyt badawczy we Francji w wybranym przez niego laboratorium i będzie poproszony o wygłoszenie kilku wykładów pod egidą Francuskiego Towarzystwa Matematycznego (SMF). Nagroda pokrywa koszty podróży w obie strony między Polską a Francją, wypłatę stypendium w wysokości 1704 euro, daje prawo do zamieszkania w domu akademickim w wyjątkowej cenie wynoszącej maksymalnie 15,57 euro dziennie oraz do pokrycia kosztów przejazdu we Francji z lotniska do miejsca docelowego. Każdy badacz może dowolnie wybrać przedmiot swojej pracy badawczej i ośrodek w którym chce prowadzić badania. Treść wykładów zostanie ustalona z laureatem nagrody w porozumieniu z SMF.

By wziąć udział w konkursie należy złożyć dokumentację zawierającą:
  • Formularz administracyjny (do pobrania tutaj)
  • CV określające profil kandydata (wykaz publikacji, tematyka badań, dokonania)
  • Projekt badawczy (ewentualnie wspólny) (Model do pobrania tutaj)
  • Zaproszenie od dyrektora wybranego laboratorium we Francji
  • Kopię dokumentu tożsamości
 
Dossier należy złożyć najpóźniej do 16 kwietnia 2017 roku z listą swoich pięciu dowolnie wybranych publikacji oraz z dopiskiem « Kandydatura w ramach nagrody im. Szolema Mandelbrojta» (wg. warunków przedstawionych tutaj).
 
Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2017 roku, a pobyt badawczy będzie mógł się rozpocząć między 1 lipca a 1 grudnia 2017 roku. Wręczenie nagrody laureatowi konkursu odbędzie się 18 maja 2017 roku w Warszawie podczas konferencji Pana Cédrica Villani. 

Przydatne strony