ZAPISY NA DELF JUNIOR I SCOLAIRE – CZERWIEC 2019

01 czerwca
2019
Kraków
DELF JUNIOR to dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat. 
 
Uczeń otrzymuje dowód, że jego wysiłki w szkole podstawowej i liceum przyniosły efekty w postaci dyplomu językowego powszechnie uznawanego na całym świecie i ważnego do końca życia! 
 
Dyplom DELF, poza tym ze daje osobistą satysfakcje jest urzędowym zaświadczeniem o posiadanych umiejętnościach językowych, które można okazać na francuskojęzycznej uczelni lub przyszłemu pracodawcy.
  
DELF Junior obejmuje 4 poziomy: A1, A2, B1, B2, które odpowiadają poziomom biegłości językowej zdefiniowanym w Europejskim Systemie opisu Kształcenia językowego.
 
Termin najbliższego egzaminu : 1/06/2019
 
Formularz zapisów : tutaj
 

Przydatne strony