ZAPISY NA EGZAMIN DELF PRIM, poziomy A1.1 – A1 – A2

Warszawa

Egzaminy pisemne i ustne DELF PRIM odbędą się we wtorek 29 maja 2018 r.
Zapisy indywidualne przyjmujemy online za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego od 26 lutego do 9 kwietnia 2018 r.
Zapisy grupowe (minimum 5 osób) odbywające się za pośrednictwem szkół przyjmujemy od 26 lutego do 6 kwietnia 2018 r.

 
Więcej nt. dyplomów DELF i DALF tutaj    
     
DELF PRIM Podstawowa
płata egzaminacyjna
Preferencyjna
opłata egzaminacyjna
A1.1 170,00 zł. 145,00 zł.
A1 170,00 zł. 145,00 zł.
A2 230,00 zł. 195,00 zł.
 
Opłatę egzaminacyjną można uiścić przelewem na rachunek Crédit Agricole Bank Polska S.A. 59 1940 1076 6600 3911 0001 0000 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę i poziom egzaminu, np. DELF Prim A1) lub kartą płatniczą w sekretariacie kursów IFP.
 
Z preferencyjnej opłaty egzaminacyjnej mogą skorzystać:   
uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczali na zajęcia w Instytucie Francuskim w Warszawie (dowolny kurs),
uczniowie zgłoszeni grupowo przez szkołę (grupa co najmniej 5 osób),
uczniowie przystępujący do egzaminu DELF PRIM w szkole macierzystej (dotyczy szkół partnerskich, w których egzaminy DELF PRIM odbywają się na podstawie umowy o współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce).
 
Ostateczny termin zgłoszenia na egzamin oraz wniesienia opłaty egzaminacyjnej  
w przypadku zgłoszeń grupowych -  piątek 6 kwietnia 2018 r.,
w przypadku indywidualnej rejestracji na egzamin - poniedziałek 9 kwietnia 2018 r.
 
Rezygnacja z egzaminu i zwrot opłaty egzaminacyjnej odbywa się na pisemny wniosek rodzica / opiekuna prawnego dziecka :
  • do dnia 30 kwietnia 2018 r. włącznie kandydat może zrezygnować z egzaminu i otrzymać zwrot opłaty egzaminacyjnej pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 50,00 zł. bez podania przyczyny rezygnacji,
  • od dnia 1 maja 2018 r. kandydat będzie mógł zrezygnować z egzaminu i otrzymać zwrot opłaty egzaminacyjnej z potraceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 50,00 zł. tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej (choroba, wycieczka szkolna, inny egzamin, itp.) udokumentowanym odpowiednim zaświadczeniem.
 
 

Słowa kluczowe


Przydatne strony