ZAPISY NA EGZAMINY DELF I DALF TP – CZERWIEC 2019

od 10 czerwca
2019
do 14 czerwca
2019
Kraków
Chcesz podnieść swoje kompetencje językowe do celów prywatnych lub zawodowych? Potrzebujesz dyplomu uznawanego na całym świecie lub prostego i niezawodnego sposobu aby ocenić swoja znajomość języka francuskiego? DELF i DALF to oficjalne dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które świadczą o znajomości języka francuskiego w mowie i piśmie na danym poziomie.
Dlaczego warto zdać egzamin DELF lub DALF ?
  • Prostota egzaminu
Każdy kandydat w zależności od znajomości języka, może się zapisać na egzamin na wybranym poziomie A1, A2, B1, B2, C1, C2). Nowe egzaminy są prostsze, mniej skomplikowane i krótsze.
  • Przydatność
Znajomość języka obcego umożliwia studia za granicą i sprzyja mobilności studentów. Większość francuskich uczelni wyższych wymaga od zagranicznych studentów posiadania dyplomu  DELF/DALF.
  • Wiarygodność
Dyplomy francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, DELF i  DALF są uznawane na całym świecie.
  • Ocena
DELF I DALF są dostosowane do skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
W dużej mierze kładą  nacisk na umiejętności porozumiewania się i samodzielność.
Terminy egzaminów: 10/06/2019-14/06/2019
 
Link do formularza zapisów:  https://goo.gl/forms/aCkoR8I2bP7fsjsB3
 

Przydatne strony