Zebranie pilotażowe poświęcone organizacji wydarzeń planowanych w roku 2018/2019. Sieć korespondentów Campus France Polska

19 września
2018
Warszawa
Zebranie pilotażowe korespondentów Campus France odbyło się 19 września w siedzibie Ambasady Francji w Warszawie.

W zebraniu udział wzięło 50 uczestników z całej Polski, wśród których było 30 nowych korespondentów, którzy w lutym ur. odpowiedzieli na zaproszenie do przystąpienia do sieci. Dzięki wzrostowi liczby korespondentów, liczba wydarzeń organizowanych w ramach Dni Campus France wzrosła również z 11 (w 2017 r.) do 24 w roku 2018. 

Program zebrania pilotażowego prowadzonego przez dział ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej, we współpracy z działem ds. współpracy edukacyjnej i językowej podzielony został na 4 części:
 
  1. Inauguracja zebrania i podziękowania dla korespondentów za ich zaangażowanie oraz wsparcie na rzecz promocji studiów we Francji, prezentacja działalności Ambasady oraz agencji Campus France, przedstawienie uczestników,
  2. Prezentacje oraz dyskusje na temat organizacji dni Campus France oraz narzędzi komunikacji udostępnionych korespondentom,
  3. Udział korespondentów w czterech warsztatach tematycznych: i) promocja języka francuskiego; ii) ścieżka kształcenia i budowanie kariery iii) oferta szkolnictwa oraz dostęp do materiałów pedagogicznych języku francuskim; iv) stypendia rządu francuskiego i podwójne dyplomy,
  4. Podsumowanie warsztatów i określenie wspólnego kalendarza organizacji Dni Campus France, przewidzianych od 5 listopada do 14 grudnia 2018 r.
 
Na zakończenie zebrania uczestnicy zostali zaproszeni do przyłączenia się do internetowej platformy "Réseau 21", umożliwiającej łatwiejsze dzielenie się informacjami oraz prowadzenie komunikacji z/między korespondentami Campus France.

Nowa interaktywna formuła zebrania zaproponowana została po raz pierwszy i pozwoliła na efektywniejszą komunikację pomiędzy uczestnikami. Po zakończeniu spotkania uczestnikom przesłany został kwestionariusz satysfakcji, którego wyniki pozwolą na przygotowanie kolejnej edycji.

 

Przydatne strony