Żywa frankofonia w I LO w Rzeszowie

24 października
2019
Rzeszów
24 października pani Roselyne Marty attachée ds. współpracy językowej odwiedziła I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie na zaproszenie nauczycielki języka francuskiego pani Agnieszki Mynart.  Pani attachée spotkała się z uczniami, którzy bardzo aktywnie uczą się języka francuskiego jako drugiego języka obcego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Niektórzy z nich należą do trupy teatralnej i wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Francuskojęzycznych w Poznaniu. Inni przygotowują się do zdawania egzaminów DELF. Jedna z klas przygotowuje się do wyjazdu na wycieczkę do Francji. Pani attachée spotkała się z pięcioma grupami uczniów ze wszystkich poziomów nauczania i poprowadziła warsztaty na temat różnorodności kulturowej i stereotypów z aktywnym udziałem uczniów.

Gratulujemy uczniom I LO w Rzeszowie energii, z jaką uczą się języka, a pani Agnieszce Mynart umiejętności wzbudzania w uczniach motywacji do nauki!
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Nasze filmy

Przydatne strony