Zamierzasz rozpocząć studia we Francji? Oto kilka informacji, które pomogą Ci w przygotowaniu wyjazdu i instalacji we Francji.
Życzymy miłego pobytu we Francji!

 

Jak uzyskać miejsce w domu studenckim?

Wniosek o miejsce w akademikach zarządzanych przez Regionalne Ośrodki Pomocy Szkolnej i Uniwersyteckiej należy składać przed uzyskaniem rezultatów egzaminów sesji letniej albo przed ogłoszeniem wyników przyjęcia na uczelnię. Nie należy więc czekać na wyniki matury lub naboru na studia! Wniosek o miejsce w akademiku stanowi drugą część Dossier Social Etudiant (DSE), wspólnego wniosku o akademik i stypendium socjalne. Podanie należy złożyć między 15 stycznia a 31 maja w roku akademickim poprzedzającym podjęcie studiów, na stronie internetowej www.etudiant.gouv.fr. Każdy student składa jedno podanie, nawet jeśli jest kandydatem do kilku uczelni, albo wnioskuje o dodatkową pomoc. W ciągu 15 dni od zgłoszenia poprzez stronę internetową, pocztą zostanie przesłane dossier zawierające wprowadzone informacje. Należy je odesłać wraz z wymaganymi dokumentami. Po zatwierdzeniu dostarczonych informacji należy oczekiwać na ​​odpowiedź: odnowienie, odmowę lub zawieszenie decyzji. Studenci zagraniczni ubiegający się o miejsce w akademiku, przed złożeniem wniosku, powinni skontaktować się bezpośrednio z CROUSem właściwym dla wybranego miejsca studiów.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.messervices.etudiant.gouv.fr


Jak znaleźć oferty zakwaterowania w mieście?

Możesz przeglądać ogłoszenia bezpośrednio w dziale usług mieszkaniowych CROUSu oraz, coraz częściej, również na stronie internetowej CROUSu. Ogłoszenia są dostępne tylko dla studentów, wszystkie informacje (dane właściciela, adres mieszkania …) nie są wyświetlane. Aby je otzrymać, należy potwierdzić status studenta, wykonując następujące kroki:

  • Zarejestrować się, stworzyć swoje konto osobiste i wybrać osobisty kod dostępu.
  • Wysłać do CROUS dokumenty potwierdzające status studenta (legitymacja studencka, potwierdzenie przyjęcia na studia, wykaz ocen maturalnych…).
  • Dokumenty te można pobrać bezpośrednio z formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w biurze CROUSu.
  • CROUS potwierdzi Twój osobisty kod na podstawie tych dokumentów.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.messervices.etudiant.gouv.fr


Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Istnieją dwa rodzaje dodatków mieszkaniowych: APL (Aide Personnalisée au Logement) i ALS (Allocation Logement à caractère social). Studenci mogą z nich korzystać na takich samych zasadach jak pozostali obywatele. Dodatki są wypłacane przez Kasy Zasiłków Rodzinnych (CAF). Aby uzyskać APL, trzeba być najemcą mieszkania, będącego przedmiotem umowy pomiędzy właścicielem i państwem. Kwota dodatku nie jest stała. Dodatek jest obliczany w oparciu o dochody, wielkość rodziny, miejsce zamieszkania, wysokość czynszu i status osób. Dla studentów o niskich dochodach jest stosowana. Od stycznia 1993 r., z ALS mogą korzystać osoby o skromnych dochodach, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku i sytuacji zawodowej. W obu przypadkach, student musi być najemcą, podjemcą lub osobą współwynajmującą lokal mieszkalny.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się zasiłek rodzinny Funduszu: www.caf.fr


Czy mogę otrzymać stypendium socjalne?

Jeśli masz ograniczone zasoby, możesz ubiegać się o stypendium socjalne, które pomoże Ci sfinansować studia. Z reguły, studenci z państw należących do UE, mogą ubiegać się o stypednium socjalne po roku studiowania we Francji, ale istnieją wyjątki od tej zasady.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium socjalnych w szkolnictwie wyższym jest dostępny na stronie www.messervices.etudiant.gouv.fr


Ubezpieczenie zdrowotne oraz studenckie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Francuski system opieki medycznej, świadczonej przez Sécurité sociale, jest na wysokim poziomie i pozwala na zwrot części kosztów opieki medycznej. Składka na ubezpieczenie studenckie w 2016 roku wynosiła 198 euro. Składkę należy opłacić w momencie zapisów administracyjnych na uczelni. Jest ona obowiązkowa dla studentów spoza Europy. Studenci z państw należących do Unii Europejskiej są wyłączoni z tego obowiązku, pod warunkiem, że posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną przez cały rok akademicki (informacje w języku polskim są dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl / EKUZ) lub prywatną polisę pokrywającą koszty leczenia. Francuski system ubezpieczeń społecznych pokrywa średnio 60% kosztów leczenia. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia, można wykupić polisę uzupełniającą, która całkowicie pokryje ewentualne koszty opieki medycznej. Koszt takiej polisy w studenckim towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych we Francji zaczyna się od 110 euro rocznie.

Dwa główne studenckie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych we Francji to:

  • LMDE (La Mutuelle des Étudiants)
  • USEM, który skupia 10 regionalnych studenckich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Aby korzystać ze « studenckiego » systemu opieki medycznej należy mieć poniżej 28 lat oraz być zapisanym w uczelni akredytowanej przez państwo przez co najmniej cztery miesiące. Wszyscy inni studenci (czas trwania studiów mniej niż cztery miesiące, uczelnia nie posiadająca akredytacji), powinni wykupić ubezpieczenie w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. We Francji, koszt ubezpieczenia wynosi od 150 do 550 euro rocznie. Studenci w wieku powyżej 28 lat w pewnych warunkach mogą korzystać z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Couverture Médicale Universelle – CMU) – uiszczają oni wtedy specjalną opłatę.

Działy uczelni sprawujące opiekę nad studentami zagranicznymi

Przyjazd do nowego kraju często jest trudny. W związku z tym, wiele uczelni stworzyło działy zajmujące się studentami zagranicznymi. Oferują one różnorodne usługi:  odbiór z lotniska, rezerwację noclegów, korepetycje czy kursy języka francuskiego. Uczelnie są do Waszej dyspozycji. W katalogu dostępnym na stronach internetowych Campus France znajdziecie informacje na temat działów obsługi studentów zagranicznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.campusfrance.org


Gdzie zjeść?

Stołówki studenckie (restos U) są otwarte dla wszystkich studentów, zapisanych w uczelni akredytowanej przez sécurité sociale. Znajdują się one w pobliżu uczelni. Istnieją też kafejki na uczelniach, gdzie można zjeść podczas przerw między zajęciami. Równość szans to także możliwość studiowania bez istotnych ograniczeń materialnych. W stołówka studenckich we Francji, wszyscy studenci mają możliwość zjedzenia jednego pełnego posiłku dziennie za 3 €. Dzieje się tak dzięki dofinansowaniu stołówek przez CNOUS oraz CROUSy. CROUS za pośrednictwem stołówek studenckich oferuje pełne posiłki i zróżnicowane dania. Za 3 € można zjeść posiłek składający się z przystawki, gorącego dania i deseru.

Lista resto’U jest dostępna na stronie: www.etudiant.gouv.fr


Jak znaleźć pracę podczas studiów?

Studenci szukający pracy tymczasowej mogą zwrócić się do działu zatrudnienia czasowego (lub działów pracy studenckiej). Działy pracy tymczasowej CROUS (ETE) pośredniczą między pracodawcami a studentami. Ogłaszają one oferty pracy w niepełnym wymiarze czasu lub dorywczej w trakcie roku akademickiego. Na ogół studenci otrzymują minimalne wynagrodzenie (SMIC). Oferty najczęściej dotyczą opieki nad dzieckiem i korepetycji, ale zdarzają się również oferty pracy dla kasjerów, stróżów nocnych, pracy w cateringu i sprzedaży. Ten rodzaj pracy nie zapewnia wystarczających dochodów na pełne utrzymanie. Dział ogłasza również oferty pracy, niekiedy w pełnym wymiarze godzin podczas wakacji i letnich wakacji. Ponadto, usługa E.T.E. oferuje staże państwowe w służbach tecnicznych obrony narodowej („stages armées-jeunesse” ). W większości przypadków oferty są dostępne na stronach internetowych CROUS. Mogą być również wywieszone w działach pracy tymczasowej CROUSów.

Zarządzanie pieniędzmi

We Francji obowiązującą walutą jest euro. Studenci zagraniczni mogą otworzyć konto non-résident (w euro lub innej walucie) lub résident (także w euro lub innej walucie) jeżeli uzasadnia to długość pobytu. Warto dowiedzieć się w swoim banku, czy nie należy on do większej grupy i nie jest przez to powiązany z jednym z francuskich banków, co może ułatwić otwarcie konta (czasem nawet jeszcze przed przyjazdem do Francji) oraz transfer środków. Najpopularniejsze karty kredytowye (Visa i Mastercard) są akceptowane przez większość francuskich sklepów, a płatności kartą najczęściej można dokonać od 15 euro. We Francji nie ma problemów ze znalezieniem bankomatów. Płatności gotówką można dokonywać tylko w euro.

Rozrywka

Wszystkie instytucje kulturalne oferują zniżki dla studentów i abonamenty: 5 000 kin, 33 000 spektakli rocznie (teatry publiczne, krajowe sceny dramatyczne, teatry prywatnych), 1200 muzeów, nie wspominając o festiwalach muzycznych, koncertach i innych imprezach, obejmującą wszystkie dziedziny, zarówno w Paryżu, jak i w innych miastach. Uczelnie znajdują się często w centrum, blisko życia kulturalnego i społecznego francuskich miast: do muzeów, bibliotek, kin, teatrów i kawiarni nigdy nie jest daleko. Status studenta ułatwia także uprawiania sportu: daje uprzywilejowany dostęp do obiektów sportowych i stowarzyszeń sportowych, które są bardzo aktywne w uczelniach.

Transport we Francji

Podróżowanie po Francji jest niezwykle łatwe …

Pociągiem
Francja ma jeden z najbardziej rozwiniętych i wygodnych systemów kolejowych na świecie, zwłaszcza dzięki szybkiej kolei (TGV). Łatwo dojechać z jednego miasta do drugiego, nawet na długich dystansach: tylko 4 godziny jazdy dzielą Marsylię od Lille, (odległość między tymi miastami wynosi około 1000 km). Dzięki TGV, z Paryża w godzinę można dotrzeć do Lille lub do Orleanu, w dwie godziny do Lyonu, Nantes, Poitiers, Rennes lub Dijon, a w trzy godziny do Marsylii, Montpellier czy La Rochelle.

Samolotem 
Wiele krajowych i międzynarodowych linii lotniczych oferuje loty z głównych miast Francji do miejsc na całym świecie.

Samochodem
Infrastruktura drogowa i autostrady są bardzo dobrej jakości, można także wybrać poboczne drogi  oferujące malownicze widoki z malowniczych dróg tyłu, które ujawniają urok wiejskich Francji, bardziej naturalne. We Francji można korzystać z krajowego prawa jazdy. Ograniczenie prędkości wynosi 30, 40 lub 50 km / godz. w miastach, 90 km / godz. poza terenem zabudowanym i 130 km / godz. na autostradach. Każdy pojazd musi być ubezpieczony.

Środkami miejskiego transportu publicznego
W większości miast zainstalowano sieć samoobsługowych rowerów, łatwo dostępnych i tanich. W większości miast, transport publiczny jest zapewniony przez autobusy lub tramwaje. W Marsylii, Lyonie, Lille, Tuluzie i Paryżu działa też metro. Metro paryskie, bardzo dobrze rozwinięte, jest najszybszym środkiem transportu w stolicy. Przedłużeniem metra jest kolejka RER (Réseau Express Régional), dzięki której można dotrzeć również na przedmieścia Paryża (do 30 km od stolicy).

Taksówką
Stawki pobierane przez taksówkarzy są ściśle kontrolowane we Francji i są dość wysokie w porównaniu do standardów międzynarodowych. Wszystkie taksówki są wyposażone w liczniki (uwaga, taksówki, które nie mają zainstalowanych liczników są nielegalne i należy ich unikać).

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony