Indywidualne

Kursy standardowe

Czas trwania: Dowolny

Zapisy

Francuski z najwyższej półki!

Instytut Francuski w Polsce oferuje indywidualne kursy języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Nauka odbywa się w formie spersonalizowanej, odpowiadającej indywidualnym potrzebom słuchaczy. Zajęcia, prowadzone przez polskich i francuskich lektorów specjalizujących się w nauczaniu indywidualnym (maks. 2 osoby), umożliwiają szybkie nabycie umiejętności porozumiewania się w mowie i w piśmie. 

Kursy indywidualne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online. Zajęcia stacjonarne prowadzimy w siedzibie Instytutu Francuskiego przy ulicy Widok 12, w miejscu pracy lub zamieszkania słuchacza*.

Każdy słuchacz IFP korzysta nieodpłatnie z abonamentu Mediateki Instytutu Francuskiego, której zbiory liczą ponad 100 tytułów prasowych, 4000 DVD i CD oraz 25000 pozycji książkowych w języku francuskim i polskim!

CENNIK KURSÓW INDYWIDUALNYCH (poniższe ceny obowiązują od 1 września 2020)

FRANCUSKI OGÓLNY - INDYWIDUALNIE

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE

CENA ZA PAKIET

2

250 zł

10

1100 zł

20

2000 zł

30

2925 zł

40

3800 zł

FRANCUSKI OGÓLNY DUO - DLA 2 OSÓB

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE

CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ

2

150 zł

10

600 zł

20

1100 zł

30

1620 zł

40

2080 zł

FRANCUSKI SPECJALISTYCZNY - INDYWIDUALNIE

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE

CENA ZA PAKIET 

2

312 zł

10

1370 zł

20

2480 zł

30

3630 zł

40

4730 zł

FRANCUSKI SPECJALISTYCZNY DUO - DLA 2 OSÓB

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE

CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ

2

175 zł

10

750 zł

20

1380 zł

30

2100 zł

40

2600 zł

*Koszt dojazdu lektora na zajęcia odbywające się poza Instytutem wynosi 20,00 zł brutto. Doliczany jest w przypadku, gdy czas przejazdu środkami komunikacji miejskiej z siedziby Instytutu Francuskiego na miejsce odbywania się zajęć przekracza 20 minut. 

Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!