Kursy standardowe

Czas trwania: Dowolny

Zapisy

Francuski z najwyższej półki!

Instytut Francuski w Polsce oferuje indywidualne kursy języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Nauka odbywa się w formie spersonalizowanej, odpowiadającej indywidualnym potrzebom słuchaczy. Zajęcia, prowadzone przez polskich i francuskich lektorów specjalizujących się w nauczaniu indywidualnym, umożliwiają szybkie nabycie umiejętności porozumiewania się w mowie i w piśmie. 

Kursy indywidualne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online. Zajęcia stacjonarne prowadzimy w siedzibie Instytutu Francuskiego przy ulicy Widok 12, w miejscu pracy lub zamieszkania słuchacza*.

Każdy słuchacz IFP korzysta nieodpłatnie z abonamentu Mediateki Instytutu Francuskiego, której zbiory liczą ponad 100 tytułów prasowych, 4000 DVD i CD oraz 25000 pozycji książkowych w języku francuskim i polskim!
 

CENNIK KURSÓW INDYWIDUALNYCH OD 01/09/2023

FRANCUSKI OGÓLNY A1, A2, B1, B2 - INDYWIDUALNIE
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA ZA PAKIET
2
390 zł
10
1650 zł
20
2900 zł
30
4200 zł
40
5200 zł
 
FRANCUSKI OGÓLNY A1, A2, B1, B2 DUO - DLA 2 OSÓB
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ
2
220 zł
10
870 zł
20
1610 zł
30
2350 zł
40
3030 zł
 
FRANCUSKI OGÓLNY A1, A2, B1, B2 TRIO - DLA 3 OSÓB
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ
2
150 zł
10
680 zł
20
1300 zł
30
1830 zł
40
2280 zł
 
FRANCUSKI OGÓLNY A1, A2, B1, B2 QUATRO - DLA 4 OSÓB
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ
2
130 zł
10
570 zł
20
1060 zł
30
1490 zł
40
1850 zł
 
FRANCUSKI SPECJALISTYCZNY, PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW, KURSY DLA DZIECI < 10 LAT,
FRANCUSKI OGÓLNY C1, C2 - INDYWIDUALNIE
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA ZA PAKIET 
2
450 zł
10
1990 zł
20
3700 zł
30
5280 zł
40
6870 zł
 
FRANCUSKI SPECJALISTYCZNY, PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW, KURSY DLA DZIECI < 10 LAT, 
FRANCUSKI OGÓLNY C1, C2, DUO - DLA 2 OSÓB
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ
2
250 zł
10
1090 zł
20
2090 zł
30
3060 zł
40
3780 zł
*Koszt dojazdu lektora na zajęcia odbywające się poza Instytutem wynosi 30,00 zł brutto. Doliczany jest w przypadku, gdy czas przejazdu środkami komunikacji miejskiej z siedziby Instytutu Francuskiego na miejsce odbywania się zajęć przekracza 15 minut. 
 
Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Kontakt:
22 505 98 45 / 22 505 98 00
kursy.indywidualne@institutfrancais.pl