Kursy standardowe

Czas trwania: Dowolny

Zapisy

Francuski z najwyższej półki!

Instytut Francuski w Polsce oferuje indywidualne kursy języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Nauka odbywa się w formie spersonalizowanej, odpowiadającej indywidualnym potrzebom słuchaczy. Zajęcia, prowadzone przez polskich i francuskich lektorów specjalizujących się w nauczaniu indywidualnym (maks. 2 osoby), umożliwiają szybkie nabycie umiejętności porozumiewania się w mowie i w piśmie. 

Kursy indywidualne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online. Zajęcia stacjonarne prowadzimy w siedzibie Instytutu Francuskiego przy ulicy Widok 12, w miejscu pracy lub zamieszkania słuchacza*.

Każdy słuchacz IFP korzysta nieodpłatnie z abonamentu Mediateki Instytutu Francuskiego, której zbiory liczą ponad 100 tytułów prasowych, 4000 DVD i CD oraz 25000 pozycji książkowych w języku francuskim i polskim!
 

CENNIK KURSÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 1 września 2021

FRANCUSKI OGÓLNY - INDYWIDUALNIE
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA ZA PAKIET
2
275 zł
10
1210 zł
20
2200 zł
30
3220 zł
40
4180 zł
 
FRANCUSKI OGÓLNY DUO - DLA 2 OSÓB
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ
2
165 zł
10
660 zł
20
1210 zł
30
1780 zł
40
2290 zł
 
FRANCUSKI OGÓLNY TRIO - DLA 3 OSÓB
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE

CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ

2

120 zł

10

520 zł

20

980 zł

30

1380 zł

40

1720 zł

 

FRANCUSKI OGÓLNY QUATRO - DLA 4 OSÓB
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ
2
100 zł
10
425 zł
20
800 zł
30
1125 zł
40
1400 zł
 
FRANCUSKI SPECJALISTYCZNY - INDYWIDUALNIE
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA ZA PAKIET 
2
340 zł
10
1510 zł
20
2730 zł
30
3990 zł
40
5200 zł
 
FRANCUSKI SPECJALISTYCZNY DUO - DLA 2 OSÓB
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (45 MINUT) W PAKIECIE
CENA PAKIETU NA JEDNĄ OSOBĘ
2
190 zł
10
825 zł
20
1580 zł
30
2310 zł
40
2860 zł

*Koszt dojazdu lektora na zajęcia odbywające się poza Instytutem wynosi 20,00 zł brutto. Doliczany jest w przypadku, gdy czas przejazdu środkami komunikacji miejskiej z siedziby Instytutu Francuskiego na miejsce odbywania się zajęć przekracza 20 minut. 

Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Kontakt:
22 505 98 45
kursy.indywidualne@institutfrancais.pl