Inicjowanie współpracy naukowej między Francją a Polską

Jednym z zadań działu naukowego Ambasady Francji w Polsce jest wspieranie współpracy naukowej między badaczami, zespołami naukowców oraz francuskimi i polskimi instytutami badawczymi. Oferujemy wiedzę o polskim i francuskim systemie B+R oraz pomagamy w wysiłkach dotyczących zainicjowania i wzmocnienia współpracy naukowej. Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce prowadzą wiele programów finansowania, które mogą być pomocne w celu rozwinięcia francusko-polskich projektów naukowych:
 
  • Program “POLONIUM” wspierający inicjowanie nowej współpracy naukowej poprzez finansowanie mobilności francuskich i polskich zespołów badawczych (więcej informacji tutaj).
  • Stypendia dla polskich studentów w ramach podwójnych doktoratów lub programów magisterskich (więcej informacji tutaj).
  • Stypendia na pobyt badawczy we Francji dla polskich doświadczonych naukowców (min. ze stopniem naukowym doktora) (więcej informacji tutaj).
Zapraszamy do podjęcia kontaktu, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przydatne strony