Stypendia typu Excellence-Major

Excellence-Major, to program stypendialny rządu francuskiego realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MAE) i Agencję ds. Edukacji Francuskiej za Granicą (AEFE). Program jest przeznaczony dla najlepszych maturzystów-cudzoziemców uczących się w liceach francuskich za granicą, by umożliwić im kontynuowanie nauki w najlepszych uczelniach we Francji. Stypendium jest przyznawane na okres max. 5 lat, do osiągnięcia poziomu master 2 lub równoważnego.

Beneficjenci

Program jest przeznaczony dla maturzystów-cudzoziemców uczących się w liceach francuskich, spełniających następujące kryteria:

 • Będących uczniami klasy maturalnej w szkole francuskiej poza granicami Francji,
 • Osiągających doskonałe wyniki w nauce (wymagana jest ocena dobra lub bardzo dobra na maturze),
 • Nie posiadających francuskiego obywatelstwa (kandydaci mający dwa obywatelstwa w tym francuskie, nie są brani pod uwagę),
 • Zamierzających studiować w jednej z renomowanych uczelni we Francji.

Wysokość i zawartość stypendium

Stypendium typu Excellence-Major jest przyznawane na okres max. 5 lat w różnych wysokościach: stypendium typu „Bourse rentrée” (500 € rocznie), „Excellence-Major” poziom 1 (200 € miesięcznie), „Excellence-Major” poziom 2 (615 € miesięcznie). Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, nadaje status stypendysty (co zwalnia kandydata z ubiegania się o wizę i kartę pobytu) oraz uprawnia do otrzymania pokoju w akademiku.

Procedura

1/ Listopad: Publikacja w Internecie warunków i wypełnienie wniosku oraz przedstawienie kandydatur przez dyrektorów szkół. Następnie dział ds. współpracy kulturalnej Ambasady Francji danego kraju zatwierdza wstępną listę kandydatów.

2/ Luty-marzec: Sporządzenie dokumentacji i przekazanie jest do AEFE.

3/ Kwiecień-maj: Rozpatrzenie podań kandydatów przez komisję kwalifikacyjną.

4/ Ogłoszenie wyników naboru.

Więcej informacji: Strona Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (Fr) / Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Fr)


Stypendia typu Eiffel

Stypendia Eiffel są przeznaczone dla cudzoziemców studiujących we francuskich uczelniach na studiach magisterskich (poziom Master) lub doktoranckich. Kandydatów do stypendium proponuje uczelnia, a wnioski są rozpatrywane przez komisję kwalifikacyjną złożoną ze specjalistów powołanych przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. O stypendium mogą ubiegać się studenci / doktoranci następujących kierunków:

 • inżynierskich (na poziomie Master) i ścisłych w szerokim rozumieniu (na studiach doktoranckich)
 • ekonomii i zarządzania
 • prawa i nauk politycznych

Stypendia Eiffel są wsparciem dla najlepszych studentów zagranicznych wskazanych przez francuskie uczelnie. Uczelnia, która przyjmuje stypendystów rządu francuskiego musi się zapoznać z Kartą Jakości.

Beneficjenci

Program skierowany jest do francuskich uczelni, które mogą wskazać studentów nie posiadających francuskiego obywatelstwa (kandydaci posiadający dwa obywatelstwa, w tym francuskie, nie kwalifikują się do tego stypendium). Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

 • Mieć mniej niż 30 lat (na studiach magisterskich) i mniej niż 35 lat (na studiach doktoranckich)
 • Posiadać odpowiedni do podejmowanych studiów poziom znajomości języka francuskiego
 • Nie korzystać z żadnego innego stypendium rządu francuskiego w momencie ubiegania się o stypendium Eiffel
 • W przypadku studentów studiów magisterskich ubiegać się o to stypendium po raz pierwszy. Warunek ten nie dotyczy doktorantów.
 • Złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Wnioski złożone bezpośrednio przez studentów lub złożone przez uczelnie zagraniczne (nie francuskie) nie będą rozpatrywane.

Czas trwania

 • Na studia magisterskie: najwyżej 12 miesięcy dla studentów zapisanych na drugi rok master (M2), 24 miesiące dla studentów zapisanych na pierwszy rok master (M1) i 36 miesięcy na studia inżynierskie
 • Na studia doktoranckie: najwyżej 10 miesięcy

Wysokość: 1181 € na studiach magisterskich i 1400 € na studiach doktoranckich. Stypendium pokrywa również jedną podróż w obie strony, ubezpieczenie zdrowotne, program kulturalny. Ponadto, stypendium można kumulować z dofinansowaniem do mieszkania.

Procedura naboru

1/ Wstępna kwalifikacja kandydatów przez francuskie uczelnie: należy skontaktować się bezpośrednio z biurem ds. współpracy międzynarodowej na wybranej przez siebie uczelni.

2/ Zgromadzenie wymaganych dokumentów i złożenie kompletnego wniosku

3/ Ogłoszenie wyników naboru podczas trzeciego tygodnia marca.

Więcej informacji: Strona Campus France / Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych


Stypendium doktoranckie IRSTEA

Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) proponuje umowy pozwalające na zrealizowanie w trzy lata studiów doktoranckich oraz przeprowadzenie habilitacji. Instytut poszukuje studentów z dyplomem magisterskim, którzy chcieliby zrealizować pracę doktorską na jeden z zaproponowanych tematów.

Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie Irstea:


Międzynarodowe stypendia do Ecole Normale Supérieure w Paryżu i Cachan (ENS Paris i ENS Cachan)

Każdego roku ENS organizuje międzynarodowy konkurs, który pozwala blisko 30 studentom z zagranicy na podjęcie dwuletnich lub trzyletnich studiów w ENS. Laureaci zakwaterowani są na kampusie szkoły i otrzymują miesięczne stypendium.

Więcej informacji: tutaj (ENS Cachan) i tutaj (ENS Paris)


École des Neurosciences de Paris

Ecole des Neurosciences de Paris proponuje 4-letni program studiów specjalistycznych w dziedzinie neurobiologii.  Program skierowany jest do osób, które ukończyły pierwszy lub drugi rok studiów magisterskich. Wysokość przyznawanego w ramach tego programu stypendium wynosi 1200 euro/miesięcznie podczas pierwszego roku studiów i 1800 euro/miesięcznie podczas trzech lat pozwalających na zrealizowanie doktoratu.

Więcej informacji na stronie ENP


One-year residency scholarship from Le Studium

Le Studium provides opportunities for postdoctoral fellowships in region Centre-Val de Loire of France. The structure finances a research award to welcome experienced international researchers in the region for a one-year residency in a high level host laboratory of the region Centre-Val de Loire of France. Deadline for application: February. You can find more information about this scholarship on Le Studium’s website.

Katalog programów stypendialnych Campus Bourses

W wyszukiwarce na stronach internetowych Campus France odnaleźć można programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów we Francji.
Katalog Campus Bourses dostępny jest na stronie campusbourses.campusfrance.org

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony