SUBWENCJA AMBASADY FRANCJI W POLSCE NA 2018 R.
dla podwójnych dyplomów polsko-francuskich

 


Wypełniony formularz prosimy wysłac e-mailem na adres : anne.kasprzack@diplomatie.gouv.fr do dnia:


- 04.04.2018, godz. 23.59 w przypadku programów już istniejących w październiku 2017 roku;
- 04.06.2018, godz. 23.59 w przypadku nowych programów, które zostaną otwarte w roku akademickim 2018-2019.

 

 

PODWÓJNE DIPLOMY POLSKO-FRANCUSKIE:


Myślicie o rozpoczęciu studiów w języku francuskim? Możecie oczywiście wyjechać do Francji, ale istnieje również możliwość odbycia takich studiów w Polsce!

Dotyczy to studiów na kierunku romanistyka. Warto jednak wiedzieć, że można studiować w Polsce po francusku na kierunkach takich jak: zarządzanie, prawo, nauki techniczne, fizyka i in. Niektóre polskie uczelnie proponują studia, gdzie znaczna część zajęć prowadzona jest w języku francuskim i/lub we Francji. Programy te są wynikiem współpracy polskich i francuskich uczelni. Absolwenci tych studiów otrzymują najczęściej podwójny dyplom magisterski, który otwiera drogę do doktoratu typu co-tutelle.

Mocne strony:

  • Studia te mają na celu kształcenie w konkretnej dziedzinie, a studenci doskonalą jednocześnie znajomość języka i kultury francuskiej
  • Podwójny dyplom dwóch prestiżowych uczelni jest kluczem do udanej kariery zawodowej
  • Najlepsi studenci mają możliwość uzyskania stypendium z Ambasady Francji na odbycie stażu lub części studiów we Francji
AKTUALNA EDYCJA INFORMATORA PODWÓJNYCH DYPLOMÓW FRANCUSKO-POLSKICH NA ROK 2017/2018


Jest to zbiór informacji o 78 kierunkach, na których można zdobyć jednocześnie dwa dyplomy, francuski i polski, oraz o 16 programach Erasmus-Mundus, w których biorą udział polskie i francuskie uczelnie.
 
Katalog pomoże studentowi dokonać wyboru studiów w Polsce lub we Francji. Składa się z fiszek, które zawierają informacje na temat sposobu i kryteriów rekrutacji, danych koordynatorów programu oraz korzyści wynikających z wyboru danego kierunków studiów. Jest wyposażony w indeks przedmiotowy z podziałem studiów według kierunków, w informacje o regulacjach prawnych dotyczących podwójnych i wspólnych dyplomów oraz informację o Klubie Absolwentów (France Alumni Pologne). Katalog powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych we francuskich i polskich uczelniach, przy aktywnym udziale koordynatorów programów i wsparciu Agencji Campus France.

Ambasada Francji, Instytut Francuski w Polsce i Agencja Campus France Polska pragną gorąco podziękować wszystkim francuskim i polskim wyższym uczelniom, które wzięły udział w ankiecie.

Informator o podwójnych dyplomach francusko-polskich jest dostępny w wersji elektronicznej, po francusku lub po polsku:
w języku francuskim
w języku polskim

 

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony