Daty: 10/10/2022 - 15/12/2022

Czas trwania: 10 zajęć po 90 minut
(zajęcia stacjonarne i online)

Poziom: B1, B2, C1/C2

Cena: od 640 zł do 710 zł

Zapisy

Konwersacje przeznaczone są przede wszystkim dla osób dorosłych, posługujących się językiem francuskim na poziomie co najmniej B1.

Kursy te należy traktować jako dopełnienie kursów języka francuskiego ogólnego lub specjalistycznego. Pozwalają one poszerzyć słownictwo i rozwinąć umiejętność wypowiedzi ustnej.

Maksymalna liczba słuchaczy w grupie: 10 osób

Zgłoszenie udziału w kursie stanowi jedynie wstępną rezerwację miejsca na wybranych zajęciach. Rezerwacja jest gwarantowana po wniesieniu opłaty za kurs.


B1 
poniedziałek : 18.20 - 19.50

B2
wtorek : 20.00 - 21.30
czwartek : 16.40 - 18.10

C1/C2
wtorek : 09.00 - 10.30
czwartek : 18.20 - 19.50