Daty:
05/07 - 16/07/2021
26/07 - 06/08/2021
16/08 - 27/08/2021

Terminy kursów: 3 razy w tygodniu 90 minut

Czas trwania: 6 zajęć po 90 minut
Cena: od 360 zł do 400 zł

Zapisy

Konwersacje przeznaczone są przede wszystkim dla osób dorosłych, posługujących się językiem francuskim na poziomie co najmniej B1.

Kursy te należy traktować jako dopełnienie kursów języka francuskiego ogólnego lub specjalistycznego. Pozwalają one poszerzyć słownictwo i rozwinąć umiejętność wypowiedzi ustnej.

Maksymalna liczba słuchaczy w grupie: 10 osób

Nasz cennik i zniżki

Uwaga ! Zgłoszenie udziału w kursie stanowi jedynie wstępną rezerwację miejsca na wybranych zajęciach. Rezerwacja jest gwarantowana po wniesieniu opłaty za kurs.


B1/B1+
poniedziałek : 10:30 -12:00
środa : 10:30 -12:00
piątek : 10:30 -12:00

B2/C1
poniedziałek : 10:30 -12:00
środa : 10:30 -12:00
piątek : 10:30 -12:0