Daty i terminy

DELF / DALF Tout public & Pro

  • Egzaminy  DELF-DALF TP : 14/06/2021 - 18/06/2021
  • Zapisy : 29/04/2021- 22/05/2021
  • Egzaminy  DELF Pro : 14/06/2021 - 16/06/2021
  • Zapisy : 29/04/2021- 24/05/2021
  • Wyniki DELF TP
  • Wyniki DELF Pro

DELF JUNIOR

DELF PRIM

Ceny - Poniżej w pliku do pobrania

Chcesz podnieść swoje kompetencje językowe do celów prywatnych lub zawodowych? Potrzebujesz dyplomu uznawanego na całym świecie lub prostego i niezawodnego sposobu aby ocenić swoja znajomość języka francuskiego? DELF i DALF to oficjalne dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które świadczą o znajomości języka francuskiego w mowie i piśmie na danym poziomie.

Dlaczego warto zdać egzamin DELF lub DALF ?

  • Prostota egzaminu

Każdy kandydat w zależności od znajomości języka, może się zapisać na egzamin na wybranym poziomie. Nowe egzaminy są prostsze, mniej skomplikowane i krótsze.

  • Przydatność

Znajomość języka obcego umożliwia studia za granicą i sprzyja mobilności studentów. Większość francuskich uczelni wyższych wymaga od zagranicznych studentów posiadania dyplomu  DELF/DALF.

  • Wiarygodność

Dyplomy francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, DELF i  DALF są uznawane na całym świecie.

  • Ocena

DELF I DALF są dostosowane do skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
W dużej mierze kładą  nacisk na umiejętności porozumiewania się i samodzielność.

Więcej o DELF - DALF, tutaj.

Terminy i daty (egzaminów w Krakowie) w pliku do pobrania.