Instytut Francuski w Polsce
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
tel . 12 424 53 50

Terminy kursów rok 2022-2023

RODZAJ KURSU

CZAS TRWANIA

TERMIN

Semestralne

dla dzieci i młodzieży

A1 – B2

15 tygodni

Jesień

26/09/2022 – 21/01/2023

A1 – B2

15 tygodni

Wiosna

13/02/2023 – 10/06/2023

Kwartalne

dla dorosłych

Francuski ogólny A1-C2

 

Francuski specjalistyczny

oraz warsztaty

10 tygodni

Jesień

03/10/2022 – 10/12/2022

Zima

09/01/2023 – 25/03/2023

Wiosna

03/04/2023 – 17/06/2023

Intensywne

Francuski ogólny

A1-B2

2 tygodnie

(5 x 180’ / tyg.)

Styczeń

30/01/2023 – 11/02/2023

Lipiec (1)

03/07/2023 – 14/07/2023

Lipiec (2)

17/07/2023 – 28/07/2023

Sierpień (1)

31/07/2023 – 11/08/2023

Sierpień (2)

14/08/2023 – 28/08/2023

Wrzesień

28/08/2023 – 08/09/2023

Średniointensywne „express”

Francuski ogólny

A1-B2

5 tygodnie

(2 x 180’ / tyg.)

Listopad

07/11/2022 – 09/12/2022

Luty- Marzec

20/02/2023 – 24/03/2023

Maj

08/05/2023 - 09/06/2023

 

 

Odrabianie zajęć z powodu dni świątecznych i wolnych od pracy

 

Młodzieży:

01/11/2022 -> 24/02/2023

11/11/2022 -> 27/02/2022

06/01/2023 > 24, 25 lub 26/02/2023

01-03/05/2023 -> 12-14/06/2023

27/05/2023 (DELF J) -> 17/06/2023

08/06/2023 (DELF J) -> 15/06/2023

 

 

Dorosłych:

01/11/2022 -> 13/12/2022

11/11/2022 -> 15/12/2022

01-03/05/2023 -> 26-28/06/2023 lub 19-21/06/2023

27/05/2023 (DELF J) -> 24/06/2023

08/06/2023 -> 29/06/2023 lub 22/06/2023

 
Instytut Francuski w Polsce, ul. Stolarska 15
31-043 Kraków, tel. 12 424 53 50
Więcej informacji na stronie www.institutfrancais.pl