Instytut Francuski w Polsce
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
tel . 12 424 53 50

Terminy kursów rok 2021-2022

RODZAJ KURSU

CZAS TRWANIA

TERMIN

Semestralne

dla dzieci i młodzieży

A1 – B2

15 tygodni

Jesień

20/09/2021 – 15/01/2022

A1 – B2

15 tygodni

Wiosna

07/02/2022 – 04/06/2022

Kwartalne

dla dorosłych

Francuski ogólny A1-C2

 

Francuski specjalistyczny

oraz warsztaty

10 tygodni

Jesień

04/10/2021 – 11/12/2021

Zima

10/01/2022 – 26/03/2022

Wiosna

04/04/2022 – 18/06/2022

Intensywne

Francuski ogólny

A1-B2

2 tygodnie

(5 x 180’ / tyg.)

Styczeń

17/01/2022 – 30/01/2022

Lipiec (1)

04/07/2022 – 15/07/2022

Lipiec (2)

18/07/2022 – 30/07/2022

Sierpień (1)

01/08/2022 – 13/08/2022

Sierpień (2)

16/08/2022 – 29/08/2022

Wrzesień

29/08/2022 – 10/09/2022

Średniointensywne „express”

Francuski ogólny

A1-B2

5 tygodnie

(2 x 180’ / tyg.)

Listopad

08/11/2021 – 18/12/2021

Luty

21/02/2022 – 25/03/2022

Kwiecień

25/04/2022 – 27/05/2022

Czerwiec

30/05/2022 - 01/07/2022

 

 

Odrabianie zajęć z powodu dni świątecznych i wolnych od pracy

 

Młodzieży:

01/11/2021 -> 31/01/2022

11/11/2021 -> 03/02/2022

06/01/2022 > 01, 02 lub 04/02/2022

05/03/2022 (DELF J) -> 23/04/2022

02-03/05/2022 -> 11-12/04/2022

28/05/2022 (DELF J) -> 04/06/2022

 

 

Dorosłych:

01/11/2021 -> 13/12/2021

11/11/2021 -> 16/12/2021

05/03/2022 (DELF J) -> 02/04/2022

02-03/05/2022 -> 20-21/06/2022

28/05/2022 (DELF J) -> 25/06/2022

16/06/2022 -> 23/06/2022

 
Instytut Francuski w Polsce, ul. Stolarska 15
31-043 Kraków, tel. 12 424 53 50
Więcej informacji na stronie www.institutfrancais.pl