Instytut Francuski w Polsce
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
tel . 12 424 53 50

Terminy kursów rok 2023-2024

RODZAJ KURSU

CZAS TRWANIA

TERMIN

Semestralne

dla dzieci i młodzieży

A1 – B2

15 tygodni

Jesień

25/09/2023 – 27/01/2024

A1 – B2

15 tygodni

Wiosna

29/01/2024 – 08/06/2024

Kwartalne

dla dorosłych

Francuski ogólny A1-C2

 

Francuski specjalistyczny

oraz warsztaty

10 tygodni

Jesień

02/10/2023 – 09/12/2023

Zima

08/01/2024 – 23/03/2024

Wiosna

08/04/2024 – 15/06/2024

Intensywne

Francuski ogólny

A1-B2

2 tygodnie

(5 x 180’ / tyg.)

Luty

12/02/20234– 24/02/2024

Lipiec (1)

01/07/2024 – 13/07/2024

Lipiec (2)

15/07/2024 – 27/07/2024

Sierpień (1)

29/07/2024 – 10/08/2024

Sierpień (2)

19/08/2024 – 31/08/2024

Wrzesień

02/09/2024 – 14/09/2024

Średniointensywne „express”

Francuski ogólny

A1-B2

5 tygodnie

(2 x 180’ / tyg.)

Listopad

06/11/2023 – 09/12/2023

Luty- Marzec

26/02/2024 – 06/04/2024

Maj

06/05/2024 - 08/06/2024

 

 

Odrabianie zajęć z powodu dni świątecznych i wolnych od pracy

 

Młodzieży:

01/11/2023 -> 20/12/2023

11/11/2022 -> 03/02/2024

03/02/2024 -> 22/06/2024

25/05/2023 (DELF J) -> 15/06/2024

30/05/2024  -> 12/06/2024

 

 

Dorosłych:

01/11/2023 -> 13/12/2023

11/11/2022 -> 16/12/2023

01-04/05/2024 -> 19-22/06/2024 lub 26-29/06/2024 jeśli lektor jest obecny na egzaminach DELF

25/05/2024 (DELF J) -> 29/06/2024

30/05/2024 -> 26/06/2024 

 
Instytut Francuski w Polsce, ul. Stolarska 15
31-043 Kraków, tel. 12 424 53 50
Więcej informacji na stronie www.institutfrancais.pl