REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW JĘZYKA FRANCUSKIEGO
 
INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE - KRAKÓW
 
 
 
Organizacja kursów
 
 

1. Ilość słuchaczy w grupie :
Od minimum 6 osób do maksymalnie 12, w zależności od kursu.
Dyrekcja kursów zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w grupie, jak też zamknięcia grupy, jeżeli ilość osób zapisanych jest mniejsza niż przewidziane minimum. Dyrekcja może zachować grupę liczącą mniejszą liczbę słuchaczy, pod warunkiem, że wszyscy jej uczestnicy wyrażą zgodę na skrócenie zajęć (jak wskazano w tabeli poniżej):

 

 

Ilość uczestników, którzy pozostali Ilość zachowanych jednostek lekcyjnych (45’) Ilość jednostek (45’), o które został pomniejszony kurs
5 osób 38 2 (1 zajęcia)
4 osoby 36 4 (2 zajęcia)
3 osoby 32 8 (4 zajęcia)
 

 W przypadku 13 osób, dyrekcja kursów zastrzega sobie prawo do kontynuowania kursu ze względu na dostępność sal i nauczycieli i biorąc pod uwagę, że generalnie zawsze jest jeden lub dwóch uczestnikóz nieobecnych podczas zajęć.

2. Zakwalifikowanie:
Oprócz poziomu początkujacęgo (A1.1) oraz osób kontynuujących naukę, zapisanie na kurs zależy od wyniku testu kwalifikującego (test on-line oraz rozmowa z lektorem – nie są one obowiązkowe, ale zalecane) oraz wolnych miejsc w wybranej przez słuchacza grupie.

3. Uczestnictwo w zajęciach:
Uczestniczenie w zajęciach uwarunkowane jest opłaceniem wybranego kursu oraz podporządkowaniem się podstawowym regułom życia społecznego. Osoba, której zachowanie będzie zakłócało normalny przebieg zajęć zostanie bezpowrotnie z nich wykluczona.

4. Zachowanie:Kurs jest dedykowany nauce języka.
Nasza metoda opiera się na komunikacji; motywuje do wymiany językowej, która pomaga i optymalizuje naukę. Wyłącznym celem tejże wymiany jest edukacja. W żaden sposób nie można tych wypowiedzi oceniać ani krytykować. Nie można również zaakceptować wypowiedzi o charakterze obelżywym, przejawów nietolerancji i komentarzy zabronionych prawnie (rasizm, homofobia itp.).
Szacunek dla innych uczniów, nauczycieli i kadry Instytutu - a także dla sprzętu - jest rzeczą oczywistą, lekcje odbywają się w jak najlepszych warunkach, aby każdy był zadowolony i usatysfakcjonowany z nauki języka francuskiego.
Będziemy zobowiązani odmówić rejestracji, jeśli zachowanie osoby nie spełnia powyższych kryteriów.


5. Zaświadczenie:
Zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie lub o jego ukończeniu może być wydane na życzenie słuchacza w Sekretariacie Kursów.

Warunki płatności

6. Możliwości wniesienia opłaty:
- jednorazowo przy zapisie (kartą, gotówką lub przelewem);
- na numer konta podany na stronie internetowej – zakładka: Kraków – Cennik oraz dostępnym w Sekretariacie Kursów
- w dwóch ratach, ale wówczas całkowity koszt zostanie powiększony o 50 PLN:
I rata – połowa kwoty + 50 PLN
II rata – połowa pozostałej kwoty

Uwaga! Druga rata musi zostać wpłacona w ciągu miesiąca od dnia pierwszej wpłaty.

7. Zapisy w trakcie trwania kursu:
- Osoba może zarejestrować się na kurs już rozpoczęty do połowy jego trwania (z wyjątkiem przypadków - choroba, przeprowadzka);
* 100% opłaty, jeśli pozostało pomiędzy 100% do 75% zajęć
* 80% opłaty, jeśli pozostało pomiędzy 75% do 50% zajęć
* brak możliwości zapisu na kurs, w którym odbyło się już ponad 50% zajęć

 

8. Zwroty i rezygnacje - tylko na pisemną prośbę:
- do daty rozpoczęcia kursów: 100% wpłaconej kwoty
- w trakcie trwania kursów: –
* na uzasadniony wniosek (z przyczyn medycznych lub zawodowych): po odliczeniu kwoty odpowiadającej ilości odbytych zajęć powiększonej o 50 PLN opłaty manipulacyjnej
* bez uzasadnionego wniosku: po odliczeniu kwoty odpowiadającej ilości odbytych zajęć oraz kwoty wynoszącej 40% ceny całego kursu.

Zwrot kosztów może nastąpić wyłącznie przelewem bankowym (należy podać numer konta)
po złożeniu pisemnego podania zatwierdzonego przez dyrekcję Instytutu Francuskiego.

9. Zmiana grupy – zgłoszona w sekretariacie kursów:
- do grupy o tej samej taryfie, bez dodatkowych opłat, możliwość zmiany w porozumieniu z lektorami obu grup
- do grupy o taryfie niższej, bez zwrotu różnicy*, możliwość zmiany w porozumieniu z lektorami obu grup
- do grupy o taryfie wyższej, dopłacając różnicę*, możliwość zmiany w porozumieniu z lektorami obu grup.

* chyba, że zmiana wymuszona została zamknięciem kursu

 

10. Zniżki:
Osobom zapisującym się przysługują zniżki zgodnie z tabelą poniżej:

 

za kontynuację
„przerwa” między kursami nie może przekroczyć 1 roku
dla studentów
na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
dla członków rodziny
dotyczy tylko najbliższej rodziny
na drugi równoległy kurs
dotyczy tańszego kursu
 

 
Uwaga: Zniżki nie dotyczą kursów w godzinach preferencyjnych. Rabaty się nie kumulują.
 
 

11. Podręcznik:
Ceny kursów nie obejmują kosztów zakupu podręczników.
Księgarnia Edukator oferuje naszym Słuchaczom (na podstawie okazanej Karty Lojalnościowej Instytutu) zniżkę 10% przy zakupie podręczników.

12. Mediateka:
Kursantowi przysługuje roczny bezpłatny abonament do Mediateki (patrz: Regulamin Mediateki) od daty zapisu na kurs.


 
Uwaga!
Instytut Francuski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.