REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW JĘZYKA FRANCUSKIEGO
 
INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE - KRAKÓW
 

 

Organizacja kursów

 

1. Ilość słuchaczy w grupie:

Od minimum 6 osób do maksymalnie 13, w zależności od kursu.

Dyrekcja kursów zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w grupie, jak też zamknięcia grupy, jeżeli ilość osób zapisanych jest mniejsza niż przewidziane minimum. Dyrekcja może zachować grupę liczącą mniejszą liczbę słuchaczy, pod warunkiem, że wszyscy jej uczestnicy wyrażą zgodę na skrócenie zajęć (jak wskazano w tabeli poniżej):

 

Ilość uczestników, którzy pozostali

Ilość zachowanych jednostek lekcyjnych (45’)

Ilość jednostek (45’), o które został pomniejszony kurs

5 osób

38

2 (1 zajęcia)

4 osoby

36

4 (2 zajęcia)

3 osoby

32

8 (4 zajęcia)

 

2. Zakwalifikowanie:

Oprócz poziomu początkujacęgo (A1.1) oraz osób kontynuujących naukę, zapisanie na kurs zależy od wyniku testu kwalifikującego (test on-line oraz rozmowa z lektorem – nie są one obowiązkowe, ale zalecane) oraz wolnych miejsc w wybranej przez słuchacza grupie.

 

3. Uczestnictwo w zajęciach:

Uczestniczenie w zajęciach uwarunkowane jest opłaceniem wybranego kursu oraz podporządkowaniem się podstawowym regułom życia społecznego. Osoba, której zachowanie będzie zakłócało normalny przebieg zajęć zostanie bezpowrotnie z nich wykluczona.

 

4. Zachowanie:

Kurs jest dedykowany nauce języka.

Nasza metoda opiera się na komunikacji; motywuje do wymiany językowej, która pomaga i optymalizuje naukę. Wyłącznym celem tejże wymiany jest edukacja. W żaden sposób nie można tych wypowiedzi oceniać ani krytykować. Nie można również zaakceptować wypowiedzi o charakterze obelżywym, przejawów nietolerancji i komentarzy zabronionych prawnie (rasizm, homofobia itp.).

Szacunek dla innych uczniów, nauczycieli i kadry Instytutu - a także dla sprzętu - jest rzeczą oczywistą, lekcje odbywają się w jak najlepszych warunkach, aby każdy był zadowolony i usatysfakcjonowany nauką języka francuskiego.

Będziemy zobowiązani odmówić zapisania klienta na kurs, jeśli jego zachowanie nie spełnia powyższych kryteriów.

 

5. Zaświadczenie:

Zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie lub o jego ukończeniu może być wydane na życzenie słuchacza w Sekretariacie Kursów.

 

Warunki płatności

 

6. Możliwości wniesienia opłaty:

- jednorazowo przy zapisie (kartą lub przelewem);

- w dwóch ratach, ale wówczas całkowity koszt zostanie powiększony o 50 PLN:

 

Uwaga! Druga rata musi zostać wpłacona w ciągu miesiąca od dnia pierwszej wpłaty.

 

7. Zapisy w trakcie trwania kursu:

- Osoba może zarejestrować się na kurs już rozpoczęty do połowy jego trwania (z wyjątkiem przypadków - choroba, przeprowadzka);

* 100% opłaty, jeśli pozostało pomiędzy 100% do 75% zajęć

* 80% opłaty, jeśli pozostało pomiędzy 75% do 50% zajęć

* brak możliwości zapisu na kurs, w którym odbyło się już ponad 50% zajęć

 

8. Zwroty i rezygnacje - tylko na pisemną prośbę:

- do daty rozpoczęcia kursów: 100% wpłaconej kwoty

- w trakcie trwania kursów: –

* na uzasadniony wniosek (z przyczyn medycznych lub zawodowych): po odliczeniu kwoty odpowiadającej ilości odbytych zajęć od daty wpływu maila z rezygnacja.

* bez uzasadnionego wniosku: po odliczeniu kwoty odpowiadającej ilości odbytych zajęć oraz kwoty wynoszącej 20 % ceny całego kursu od daty wpływu maila z rezygnacja.

 

Zwrot kosztów może nastąpić wyłącznie przelewem bankowym (należy podać numer konta)

po złożeniu pisemnego podania zatwierdzonego przez dyrekcję Instytutu Francuskiego.

 

9. Zmiana grupy – zgłoszona w sekretariacie kursów:

- do grupy o tej samej taryfie, bez dodatkowych opłat, możliwość zmiany w porozumieniu z lektorami obu grup

- do grupy o taryfie niższej, bez zwrotu różnicy*, możliwość zmiany w porozumieniu z lektorami obu grup

- do grupy o taryfie wyższej, dopłacając różnicę*, możliwość zmiany w porozumieniu z lektorami obu grup.

 

* chyba, że zmiana wymuszona została zamknięciem kursu

 

10. Zniżki:

Osobom zapisującym się przysługują zniżki zgodnie z tabelą poniżej:

dla osób kontynuujących

„przerwa” między kursami nie może przekroczyć 1 roku

dla studentów

na podstawie ważnej legitymacji studenckiej

dla członków rodziny

dotyczy tylko najbliższej rodziny

na drugi równoległy kurs

dotyczy tańszego kursu

 

Uwaga: Zniżki nie dotyczą kursów w godzinach preferencyjnych. Rabaty się nie kumulują.

 

11. Podręcznik:

Ceny kursów nie obejmują kosztów zakupu podręczników.

Księgarnia Edukator oferuje naszym Słuchaczom (na podstawie okazanej Karty Lojalnościowej Instytutu) zniżkę 10% przy zakupie podręczników.

 

12. Mediateka:

Kursantowi przysługuje roczny bezpłatny abonament do Mediateki (patrz: Regulamin Mediateki) od daty zapisu na kurs.

 

Uwaga!

Instytut Francuski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

 

+ + +

Zapoznałem się z regulaminem kursów i przyjmuję do wiadomości zawartą w nim treść.

Nazwisko i imię:

Data: Podpis: